Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do etapu II działania 1.4 POPW w 2018Download this file (Ogłoszenie konkursu.pdf).pdf392 kB pobierz

 Regulamin konkursu wraz z załącznikami
   Regulamin konkursu zmiana wprowadzona 02.08.2018Download this file (Regulamin konkursu zmiana wprowadzona 02.08.2018.pdf).pdf427 kB pobierz
   Komunikat z dnia 2.08.2018Download this file (Komunikat z dnia 2.08.2018.pdf).pdf289 kB pobierz
   Kryteria oceny projektów wraz z opisem ich znaczeniaDownload this file (Kryteria oceny projektów wraz z opisem ich znaczenia.pdf).pdf518 kB pobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie zmiana wprowadzona 02.08.2018Download this file (Wzór wniosku o dofinansowanie zmiana wprowadzona 02.08.2018.docx).docx98 kB pobierz
   Załącznik do wniosku - tabele finansowe - sytuacja finansowa wnioskodawcyDownload this file (Załącznik do wniosku - tabele finansowe - sytuacja finansowa wnioskodawcy.xlsx).xlsx84 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku zmiana wprowadzona 02.08.2018Download this file (Instrukcja wypełniania wniosku zmiana wprowadzona 02.08.2018.pdf).pdf1088 kB pobierz
   Wzór Umowy o dofinansowanie zmiana wprowadzona 02.08.2018Download this file (Wzór Umowy o dofinansowanie zmiana wprowadzona 02.08.2018.doc).doc666 kB pobierz
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowyDownload this file (Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.pdf).pdf250 kB pobierz
   Wzór formularza analiza zgodności z polityka ochr. środ.Download this file (Wzór formularza analiza zgodnosci z polityka ochr srod.docx).docx370 kB pobierz
   Wzór promesy kredytowejDownload this file (Wzór promesy kredytowej.docx).docx25 kB pobierz
   Wzór upoważnienia dla banku zmiana wprowadzona 02.08.2018Download this file (Wzór upoważnienia dla banku zmiana wprowadzona 02.08.2018.docx).docx14 kB pobierz

 Sprawozdanie z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczej
   Wzór sprawozdania z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczejDownload this file (Wzór sprawozdania z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczej.docx).docx27 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Harmonogram rzeczowo finansowy.docx).docx352 kB pobierz
   Harmonogram płatnościDownload this file (Harmonogram płatności.docx).docx350 kB pobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc).doc370 kB pobierz
   Wzór wekslaDownload this file (Wzór weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx358 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx354 kB pobierz
   Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracjiDownload this file (Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej.doc).doc56 kB pobierz
   Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnieńDownload this file (Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień.doc).doc395 kB pobierz
   Wykaz kosztów kwalifikowanychDownload this file (Wykaz kosztów kwalifikowanych.docx).docx354 kB pobierz
   Rejestr ryzykDownload this file (Rejestr ryzyk.xls).xls56 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania rejestru ryzykDownload this file (Instrukcja wypełniania rejestru ryzyk.pdf).pdf436 kB pobierz
   Obowiązki informacyjne beneficjentaDownload this file (Obowiązki informacyjne beneficjenta.doc).doc12563 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie
   Formularz pomoc inna niż pomocDownload this file (Formularz pomoc inna niż pomoc.xlsx).xlsx83 kB pobierz
   Sytuacja finansowa przedsiębiorcy/Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy_Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls58 kB pobierz
   Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacjiDownload this file (Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji.docx).docx55 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc383 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP POPWDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP POPW.doc).doc319 kB pobierz

 Archiwum
   Wzór Umowy o dofinansowanie - obowiązywał do 18.07.2018 r.Download this file (Wzór Umowy o dofinansowanie.doc).doc669 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku - obowiązywał do 01.08.2018Download this file (Instrukcja wypełniania wniosku.pdf).pdf1109 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 01.08.2018Download this file (Regulamin konkursu.pdf).pdf427 kB pobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie - obowiązywał do 01.08.2018Download this file (Wzór wniosku o dofinansowanie.docx).docx98 kB pobierz
   Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązywał do 01.08.2018Download this file (Wzór Umowy o dofinansowanie_zmiana19072018.doc).doc670 kB pobierz