28 grudnia 2017 r. zakończył się VI etap naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, trwający od 12 października 2017 r. W Generatorze Wniosków zostały złożone 33 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 859 317 182,68 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.  Pula środków w całym konkursie wynosi 430 mln zł.