W ósmym etapie naboru w ramach II etapu działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję, w styczniu br. złożono 6 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 16 850 684,50 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.