27 listopada br. w ramach poddziałania 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowę z firmą Arbudy Sp. z o.o. na dofinansowanie projektu Archipelag Roztocze. Wartość udzielonego wsparcia to ponad 13 mln zł, przy całkowitym koszcie inwestycji blisko 19 mln zł. 

 

Projekt realizowany jest przez konsorcjum 4 firm z woj. lubelskiego i obejmuje m.in.: budowę i wyposażenie: Archipelagu Roztocze, parku rodzinnego w Obszy, Ironland w Żelaznej Rudzie oraz wyposażenie Uroczyska Iwnia. Jego wiodącą atrakcją będzie park edukacyjno-rozrywkowy Archipelag Roztocze zlokalizowany w miejscowości Budy na Roztoczu stosujący najnowsze techniki ICT do interpretacji dziedzictwa naturalnego. Celem projektu jest stworzenie w Polsce Wschodniej innowacyjnego, sieciowego produktu turystycznego, bazującego na istniejących na Roztoczu walorach przyrodniczych i potencjałach Polski Kresowej.

Głównym elementem przedsięwzięcia jest budowa jednokondygnacyjnego budynku eksperymentatorium o powierzchni użytkowej 2 080 m2, podzielonego na dwie strefy – Zmysłów i Żywiołów. Eksperymentatorium będzie się skupiać na przedstawieniu otaczającego świata przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii umożliwiających jednocześnie interakcję użytkownika z prezentowanymi zagadnieniami.

STREFA ZMYSŁÓW
Oferta zostanie podzielony na obszary 5 zmysłów, z których każdy oznaczony będzie innym kolorem. W strefach znajdą się specjalnie zaprojektowane kapsuły dotyczące danego zmysłu (słuch, węch, wzrok), ściana dotyku (dotyk), żywy stół (smak). Kapsuły zmysłów będą dzięki zastosowanym rozwiązaniom wyostrzać dany zmysł. Wewnątrz kapsuł turyści będą zapraszani do podróży po Roztoczu i poznania go właśnie dzięki poszczególnym zmysłam. Dodatkowo strefy będą pełnić rolę edykacyjną dotyczącą Roztocza, turyści będa mili możliwość poznać m.in. w motylarnię/ważkarnię, storczykarnię czy mrowisko.

Kapsuła Słuchu będzie najbardziej wyciemnioną kapsułą, w której uczestnicy będą mogli usłyszeć dźwięki natury, począwszy od dźwięków ściółki leśnej, runa leśnego, poprzez dźwięk „szumów na Tanwi”, aż po dźwięki wiatru. W kapsule, dzięki specjalnemu systemowi nagłośnienia, będzie można usłyszeć przyrodę o różnych porach roku.
Kapsuła wzroku - w kapsule zastosowana zostanie technologia Panoramy 360 prezentująca przyrodę Roztocza, obrazująca procesy wegetacji w przyspieszonym tempie. W strefie wzroku, dzięki specjalnym ekspozytorom, będzie można zobaczyć na własne oczy, jak widzą zwierzęta, zastosowana zostanie wirtualna rzeczywistość Virtual Reality i rozszerzona rzeczywistość Augmented Reality.
Kapsuła zapachu - tu na turystów będzie czekał „barek zapachowy Roztocza”, swoisty bank zapachów i tego, co zbiera się w naturze i na polach bez przerabiania i obróbki: jagody, grzyby, zioła itd. W kapsule turysta będzie mógł wybrać zapach, który stanie się elementem jego autorskiej pamiątki z Roztocza.
Ściana dotyku - to specjalnie zaprojektowana konstrukcja z otworami, w którą wkłada się ręce i dotyka ziemi, liści, kory, kamieni, skał czy gliny. Tutaj będzie także odczuwalna temperatura, wilgoć, faktura materiału. W kapsule turysta będzie mógł wybrać fakturę autorskiej pamiątki z Roztocza.
Żywy stół - specjalnie przygotowana paleta smaków, które można łączyć ze sobą i w której można skomponować ulubiony smak Roztocza. Przy tym stanowisku turysta będzie mógł wybrać smak autorskiej pamiątki z Roztocza.

STREFA ŻYWIOŁÓW
Odwiedzając tę strefę turyści będą mogli doświadczać i poznawać podstawowe sił natury: wodę, ogień, ziemię i powietrze.

Przy realizacji projektu jest planowane zatrudnienie co najmniej 16 dodatkowych pracowników.

Zakończenie realizacji: 30 września 2019 r.

Nazwa projektu: "Archipelag Roztocze"
Beneficjent: ARBUDY Sp. z o. o.
Koszt całkowity inwestycji: 18 898 085,00 PLN
Kwota dofinansowania: 13 218 659,50 PLN