Informujemy, że zakończył się IV etap 3 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 POPW obejmujący okres od 1 do 31 sierpnia 2017 r.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 6 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 189,86 mln zł. Aktualnie trwa weryfikacja wniosków zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.

Alokacja w naborze, łącznie na wszystkie etapy wynosi 430 mln zł.