Zakończył się V etap 3 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 POPW obejmujący okres od 1 września do 11 października 2017 r.

 

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 21 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 603,81 mln zł. Aktualnie trwa weryfikacja wniosków zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.

Alokacja w naborze, łącznie na wszystkie etapy wynosi 430 mln zł.