Termin składnia wniosków w ramach II etapu działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP został wydłużony do 14 grudnia 2017 r. (do godz. 16:00:00). 

Zmiana została uwzględniona w § 3 ust. 3 Regulaminu Konkursu i obowiązuje z dniem ogłoszenia. Pozostałe zapisy regulaminu i załączników nie ulegają zmianie.

Dokumentacja