3 projekty spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu Wzór na konkurencję*. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 30 września 2018 r.

Pełna lista projektów działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję

*II Etap działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020