Hydro-Metal Adam Gorodziejczyk, to kolejny wnioskodawca, którego projekt  spełnił kryteria formalne wyboru i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach I etapu konkursu Wzór na konkurencję programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Pełna lista projektów Wzór na konkurencję