21 grudnia br. PARP podpisała umowę* z Ecodom Explorer Sp. z o.o. na realizację projektu stworzenia, rozwoju i komercjalizacji innowacyjnego sieciowego produktu "Moc historii" zlokalizowanego w województwie lubelskim w gminie i powiecie biłgorajskim i w samym mieście Biłgoraj. Ponad 24 mln zł z blisko 43,5 mln inwestycji to dofinansowanie PARP z programu Polska Wschodnia.

Nazwa projektu: "Wykorzystanie biłgorajskiego potencjału kulturowego poprzez stworzenie innowacyjnego produktu sieciowego „MOC HISTORII””
Beneficjent: Ecodom Explorer Sp. z o.o.
Koszt całkowity inwestycji: 43 338 477,95 PLN
Kwota dofinansowania: 24 259 174,42 PLN

Produkt lokuje się w obszarze produktu turystyki kulturowej. Punktem wyjścia do budowy sieciowego produktu turystycznego jest istniejące "Miasto na Szlaku Kultur Kresowych" oraz wielokulturowa, bogata historia Biłgoraja. Ma nawiązywać do klimatu architektonicznego wielokulturowych miasteczek kresowych z XIX i XX wieku.

Koncept produktowy zakłada budowę sieciowego produktu turystyki kulturowej w oparciu o trzy główne atrakcje:

1.Historie z pogranicza: Kresowy Dom - Centrum Rozwoju, Informacji, Edukacji i Promocji (zrekonstruowany Młyn),

2. Smaki z pogranicza: Wyszynk u Gimpla Skrzypka - restauracja polsko - żydowska (główny rys prezentacja dziedzictwa kulturowego przede wszystkim muzycznego),

3. Zdrowie z pogranicza: Kresowa (od)nowa - usługi rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz atrakcje uzupełniające.

Przy realizacji projektu jest planowane zatrudnienie co najmniej 25 dodatkowych pracowników.

 

* umowa podpisana w ramach poddziałania 1.3.2 POPW "Tworzenie produktów sieciowych" w ramach naboru III ogłoszonego w 2017 r.