6 października br., w obecności wiceministra rozwoju Adama Hamryszczaka; marszałka województwa lubelskiego, Sławomira Sosnkowkiego; prezes PARP, Małgorzaty Oleszczuk, Andrzeja Gwozdy, dyrektora Lubelskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, członków zarządu i przedstawicieli administracji województwa, otworzono nowy odcinek drogi wojewódzkiej 747 na odcinku Radawiec – węzeł Konopnica. To pierwszy w pełni zrealizowany projekt drogowy programu Polska Wschodnia.  

Dzięki inwestycji powstały m.in drogi serwisowe, zatoki autobusowe, ciągi piesze, rowerowe, oświetlenie skrzyżowań i sieci: elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna, wodociągowa.

Wartość całkowita inwestycji: 29 438 748,48 PLN
Kwota dofinansowania: 16 170 494,02 PLN

Na zdjęciu grupa osób przecinająca wstęgę podczas otwarcia drogi wojewódzkiej 747 w Lubelskiem

Na zdjęciu wiceminister rozwoju, Adam Hamryszczak przecina wstęgę.