20 grudnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowę z CBR 74 Sp. z o.o. Sp.k. na realizację Pływających Parków Rozrywki - innowacyjnej usługi sieciowej na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 1.3.2 programu Polska Wschodnia "Tworzenie sieciowych produktów prez MŚP". Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 65 mln zł, a dofinansowanie PARP to blisko 45,5 mln zł.

Projekt będzie realizowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przez konsorcjum zawiązane przez trzy podmioty: CBR 74 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Mega-Fun Artur Cecot i Anna Cecot Blue Bike.

Celem projektu jest inwestycja w spójną infrastrukturę Pływających Parków Rozrywki i wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu sieciowego pod jedną marką Mazurskiego Konsorcjum Turystycznego, obejmującego usługi oferowane m.in. w formie pakietów: turystyczno-rekreacyjnych (AQUA FUN), inwentyczno-badawczych (AQUA LAB) sprzedawanych pod wspólną marką produktu sieciowego.

Projekt zakłada zastosowanie najnowszych rozwiązań w kategorii sportów wodnych i ekstremalnych, zakup nowoczesnych łodzi i wyposażenie parku w nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, aplikacje i systemy.

Trzy główne elementy stanowiące największe atrakcje parków, to:

1. Flota nowoczesnych łodzi spacerowych wyposażonych w multimedialne technologie możliwe do wykorzystania zarówno do celów rekreacyjnych, jak i w formie zasadniczej dla produktu: pracowni living lab.

2. Flota łodzi, łódek i skuterów, napędzanych motorowo, wiosłami i żaglami (w tym do uprawiania ekstremalnych sportów wodnych).

3. Całkowicie osadzona na wodzie pływająca infrastruktura parków, w tym konstrukcja pływających pomostów oraz platform publicznych, zamkniętych, całorocznych o charakterze usługowym, jak SPA, klubokawiarnia, kino-świetlica i przede wszystkim laboratoria w typie living lab do prowadzenia badań i warsztatów w metodologii otwartych i popytowych innowacji.

Pływający Park Rozrywki znajdzie się na wodach Wielkich Jezior Mazurskich, w pobliżu najbardziej popularnych miejscowości regionu - Rynu, Mikołajek (Starych Sadów) i Ruskiej Wsi.

Przy realizacji projektu planowane jest zatrudnienie co najmniej 22 dodatkowych pracowników.

Zakończenie realizacji jest przewidziane na 31 marca 2019 r.