Centrum przesiadkowe w okolicy dworców PKP i PKS, 20 nowoczesnych autobusów, nowe ścieżki rowerowe, skrócenie czasu podróży i nowoczesne systemy informacji pasażerskiej to inwestycje, które powstaną w Białymstoku dzięki dofinansowaniu z programu Polska Wschodnia.

22 grudnia br. PARP podpisała umowę z miastem Białystok na realizację projektu wartego ponad 183 mln zł. Dotacja PARP to ponad 135 mln zł. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 do 30 września 2021 r.

Powstała infrastruktura będzie uwzględniała potrzeby osób o ograniczonej zdolności ruchowej, starszych i dzieci, zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania. Wprowadzone rozwiązania zwiększą komfort podróżujących, poprawią mobilność mieszkańców i zintegrują transport publiczny z komunikacją pieszą, rowerową, samochodową i kolejową.

Nazwa projektu: Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)
Nr projektu: POPW.02.01.00-20-0003/17
Beneficjent: Miasto Białystok
Koszt całkowity inwestycji: 183 008 630,30 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 170 530 293,74 PLN
Kwota dofinansowania: 135 102 251,30 PLN
Okres rzeczowej realizacji projektu: 29 sierpnia 2016 r. – 30 września 2021 r.