103 zamiast 90 start-upów otrzyma wsparcie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW "Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej". Dzięki zwiększeniu puli środków o ponad 9 mln zł, dodatkowo 13 start-upów będzie mogło zrealizować swoje pomysły w ramach projektów na kwotę ponad 10,17 mln zł.

Przedsięwzięcia, które dzięki decyzji Ministerstwa Rozwoju o zwiększeniu środków będą mogły zostać niebawem wdrożone, to m.in.:

  • kompaktowa maszyna do cięcia wodą,
  • zintegrowana platforma IT do zarządzania i obsługi procesu ładowania pojazdów elektrycznych,
  • oświetlenie nawigacyjno-stroboskopowe dedykowane lekkim statkom powietrznym,
  • analizator danych do badania konstrukcji stalowych niedestrukcyjną technologią emisji akustycznej.

W konkursie "Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej" prowadzonym od czerwca 2016 r. wpłynęło 186 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 143 212 330 zł. W sumie 103 start-upy otrzymają 79,63 mln zł na rozwój swoich produktów.

Wybrane do wsparcia PARP przedsięwzięcia biznesowe rozwijane były wcześniej ramach programów inkubacji prowadzonych przez trzy Platformy startowe, sfinansowane w ramach poddziałania 1.1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”:

• Hub of Talents, kierowaną przez Białostocki Park Naukowo – Technologiczny,

• TechnoparkBiznesHub, kierowaną przez Kielecki Park Technologiczny,

• Connect, kierowaną przez Lubelski Park Naukowo – Technologiczny.

 

Aktualizacje list rankingowych