Utworzono: 20 września 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria I etapu oceny merytorycznej i zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Pełna lista projektów poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP

Utworzono: 20 września 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających wszystkie kryteria I etapu oceny merytorycznej  i zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020. 

Pełna lista projektów działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję

 

 

Utworzono: 18 września 2018

12 września 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowę z Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur w ramach konkursu Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP* na utworzenie produktu sieciowego Rodzinne Centrum Integracyjnego Lubawa – z możliwością integracji społecznej osób niepełnosprawnych, dzieci i dorosłych oraz osób zdrowych. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 27,5 mln zł, a dofinansowanie PARP to ponad 14 mln zł.

Projekt skupiony jest wokół dwóch bazowych elementów, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, będących rdzeniem projektu w postaci Zintegrowanej Infrastruktury Rehabilitacyjno-Edukacyjnej.

W skład rdzenia projektu wchodzą zgrupowane w dwa obszary/zespoły usług tj.:
a) Integrated Sport Rehabilitation Center (ISRC) - nowoczesne centrum rehabilitacji pourazowej i niepełnosprawności poprzez sport;
b) Touch the Science (TTS) - unikalny pakiet usług wspomagających rehabilitację.

W ramach realizacji projektu przewiduje się m.in. budowę dwóch nowych obiektów (w ramach tzw. rdzenia projektu):
a) pierwszego o powierzchni ok. 1330 m2, w którym zlokalizowane będą pomieszczenia o funkcji rekreacyjnej, edukacyjnej, z zapleczem sanitarnym i punktem gastronomicznym;
b) drugiego o powierzchni ok. 2230 m2, gdzie zlokalizowane będą hala zajęć rehabilitacyjnych, pokoje terapeutów, sale rehabilitacyjne oraz węzły sanitarne.

Projekt realizują 3 firmy: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, Grzegorz Wierzbowski PPHU BIOTERM, Zdzisław Wierzbowski Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane.
Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Fijewo, gmina Lubawa, woj. Warmińsko-mazurskie.

Realizacja projektu wpłynie na wzrost zatrudnienia. Planowane jest utworzenie co najmniej 21 nowych miejsc pracy.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest do 31 grudnia 2019 r.

*poddziałanie 1.3.2Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 
Utworzono: 14 września 2018

Zaczął się nabór wniosków w 1 etapie Wzoru na konkurencję.* Konkurs jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej zawierającej rekomendacje dalszych działań związanych z rozwojem wzornictwa. Pula środków w konkursie wynosi 5 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania projektu - 100 tys. zł (do 85% kosztów kwalifikowalnych). Wnioski o dofinansowanie należy składać do 19 grudnia 2018 r. wyłącznie w Generatorze Wniosków.

* działanie 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Utworzono: 13 września 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria I etapu oceny merytorycznej i zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Pełna lista projektów

Utworzono: 13 września 2018

Informujemy, że ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu 1/2018 – poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, aktualnie dobiega końca. Spodziewane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie wynikającym z Regulaminu konkursu (par. 11 ust. 4), czyli przed końcem września br.