Utworzono: 10 września 2018

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 30 maja do 30 czerwca 2018 r.

Pełna lista projektów

Utworzono: 5 września 2018

Od 30 lipca do 4 września 2018 r. w konkursie Internacjonalizacja MŚP* w generatorze złożono 84 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 35 962 784,06 zł, co stanowi 35,98% kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu.

* II runda  konkursu nr 4 (1/2018) działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Utworzono: 3 września 2018

W trzeciej rundzie naboru działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia od 1 do 31 sierpnia 2018 r., złożono 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 5 543 170,00 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.

Utworzono: 24 sierpnia 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających wszystkie kryteria I etapu oceny merytorycznej  i zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Pełna lista projektów działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję

 

Utworzono: 24 sierpnia 2018

22 sierpnia 2018 r. PARP podpisała umowę* z Miraggio Green Power na dofinansowanie projektu e-Skuter, co powzwoli wprowadzić na rynek innowacyjny w skali Europy skuter elektryczny zintegrowany z urządzeniami mobilnymi.  Projekt będzie realizowany w konsorcjum firm: Miraggio Green Power, O.K. Wojciech Początek i Kurier X Bawor Łukasz, w trzech miejscach:

  • Leżajsku (Lider Konsorcjum), gdzie będą montowane skutery oraz komponenty decydujące o innowacyjności skutera (GPS, czujniki/sensory, komputer pokładowy, wyświetlacz LCD);
  • Tajęcinie (Członek Konsorcjum – firma OK. Wojciech Początek), gdzie produkowane będzie urządzenie ładująco-zabezpieczające, które będzie sprzedawane jako pakiet z bazową (podstawową) wersją skutera oraz wiata zasilana fotowoltaiką odpowiedzialną za przechowywanie i ładowanie skuterów;
  • Rzeszowie (Członek Konsorcjum – firma KURIER X), gdzie produkowana będzie lampa wyposażona w funkcję doświetlania zakrętów jako pakiet z bazową (podstawową) wersją skutera oraz oświetlenie LED do skutera o zmiennej (i sterowanej ze smartfona) kolorystyce.

Koncepcja projektu zakłada połączenie zasad ochrony środowiska z zaawansowanymi technologiami informatycznymi, które zwiększają bezpieczeństwo podróżujących (m.in. funkcja doświetlania zakrętów, monitoring sąsiedniego pasa ruchu, funkcja sygnalizacji wypadku). Projekt wpisuje się w ideę SMART CITY – szereg zaawansowanych rozwiązań informatycznych pozwala na wdrożenie skuterów jako element uzupełniający system transportu publicznego. Produkty projektu stanowić mogą również narzędzie do upowszechnienia współdzielenia się środkami transportu celem zmniejszenia wykorzystania pojazdów spalinowych wydzielających CO2.

Dzięki realizacji projektu planowane jest utworzenie co najmniej 16 nowych miejsc pracy.

*poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, III nabór 2017 r. 

Utworzono: 21 sierpnia 2018

4 września br. kończy się nabór wniosków w konkursie Internacjonalizacja MŚP. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Wsparcie jest przeznaczone m.in. na: koszty usług doradczych obejmujących przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.
Pula środków w konkursie wynosi 100 mln zł
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
1) 800 tys. zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub
2) 550 tys. zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji
z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii), w tym w obu przypadkach:

  • maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
  • maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku
    z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Dokumentacja

Utworzono: 1 sierpnia 2018

Informujemy, że w dniu 31 lipca 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W ramach naboru złożono 51 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 207 079 103,27 zł, w tym 23 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 99 319 780,69 zł dotyczące projektów realizowanych w miastach średnich makroregionu Polski Wschodniej. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.