Utworzono: 30 kwietnia 2018

Dokumentacja konkursowa dla poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów programu Polska Wschodnia 2014 - 2020 została zaktualizowana. Zmiany obejmują:

1. Wzór wniosku o dofinansowanie:

  • w pkt IX – Harmonogram rzeczowo – finansowy – dodano Zadanie 3 – Koszty pośrednie,
  • w tabeli Zakres finansowy dostosowano treść do nazewnictwa wynikającego z Generatora wniosków o dofinansowanie,
  • w tabeli Wydatki rozliczane ryczałtowo dodano kol. Kategoria kosztów oraz usunięto kol. W tym VAT,
  • w pkt. X – Zestawienie finansowe ogółem dodano wiersz W tym VAT (uwaga: oczekiwana wartość wynosi 0,00 zł).

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - dostosowano właściwą treść do zmodyfikowanego wzoru wniosku oraz dodatkowo doprecyzowano zapisy w:

  • części XIII wniosku – Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji projektu - Zasoby Wnioskodawcy niezbędne do pełnienia roli Animatora Platformy startowej (str. 26-27) oraz Zasoby    Partnerów niezbędne do inkubacji przedsiębiorstw (str. 29) – doprecyzowano zapisy dot. zasobów kadrowych zaangażowanych w realizację projektu,
  • części XIII wniosku - Zasoby Wnioskodawcy niezbędne do inkubacji przedsiębiorstw (str. 27) oraz Zasoby Partnerów niezbędne do inkubacji przedsiębiorstw (str. 30) – doprecyzowano zapisy dot. przygotowania załącznika nr 2 do wniosku o dofinansowanie Rozszerzony plan finansowy projektu.

3. Załącznik Rozszerzony Plan finansowy projektu – uzupełniono tabelę o nowe kolumny dedykowane rodzajom wydatków.

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Dokumentacja

 

Utworzono: 27 kwietnia 2018

Masz firmę, świetny produkt i szukasz dla niego nowych klientów? Wypłyń na szerokie wody i zacznij sprzedawać go za granicą! Przygotuj strategię wyjścia na nowe rynki zagraniczne i zgłoś się po dotację z PARP.

Na jej realizację możesz otrzymać nawet 800 tys. zł.

30 lipca 2018 r. rozpocznie się nabór wniosków w II rundzie konkursu Internacjonalizacja MŚP w ramach programu Polska Wschodnia. Beneficjenci otrzymają wsparcie na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki. Pula środków w konkursie wynosi 100 mln zł.

Dofinansowanie można przeznaczyć na pokrycie kosztów:
• usług doradczych związanych z opracowaniem nowego modelu biznesowego (maksymalnie 30 tys. zł) oraz usług doradczych związanych z przygotowaniem do jego wdrożenia;
• materiałów reklamowych i promocyjnych, szkoleń, dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń, badań i testów produktów przeznaczonych do internacjonalizacji, projektów procesów technologicznych lub logistycznych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
• udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych (maksymalnie 49% kosztów kwalifikowanych);
• oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem firmy do internacjonalizacji działalności (maksymalnie 100 tys. zł).
Przedsiębiorcy, którzy przedstawią strategię ekspansji na nowe rynki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 550 tys. zł. Jeśli zdecydują się wprowadzić swój produkt na co najmniej jeden rynek spoza EOG mogą liczyć nawet na 800 tys. zł. Maksymalny udział dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

O wsparcie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy oraz firmy, które mają status małego lub średniego przedsiębiorstwa i prowadzą działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim), potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Wpis ten musi być dokonany nie później, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dodatkowych wyjaśnień udzielają konsultancji Informatorium PARP, odpowiadając na pytania kierowane na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91-93 lub 0 801 332 202.

 

Utworzono: 24 kwietnia 2018

Przedsiębiorcy, którzy z sukcesem opracowali strategię wzorniczą w I etapie Wzoru na konkurencję i mają zatwierdzony wniosek o płatność, mogą się starać o wsparcie na jej wdrożenie w II etapie konkursu. 30 maja br. PARP rozpoczyna 12 rundowy nabór wniosków. Każda z rund obejmuje nabór projektów w danym miesiącu kalendarzowym, ocenę kryteriów wyboru projektów, rozstrzygnięcie i opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru i zostały wybrane do dofinansowania.

Pula środków dla firm MŚP wynosi 250 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub 1 mln zł w przypadku wdrażania innowacji innych niż produktowa.

Dokumentacja

Utworzono: 24 kwietnia 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Pełna lista projektów działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję

Utworzono: 23 kwietnia 2018

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 28 lutego 2018 r.

Pełna lista projektów działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję

Utworzono: 20 kwietnia 2018

Od 29 maja firmy sektora MŚP działające w Polsce Wschodniej będą mogły ubiegać się nawet o 7 mln zł. PARP przeznaczyła łącznie 150 mln zł na konkurs Wdrażanie innowacji przez MŚP.

O wsparcie mogą ubiegać się firmy realizujące projekty, w których łączna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi co najmniej 1 mln zł. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln euro. Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie we wdrożeniu wyników własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych. Ważne, by ich efektem było wprowadzenie na rynek produktów (wyrobów lub usług) innowacyjnych, przynajmniej w skali kraju.

Konkurs został ogłoszony w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, dlatego firma wnioskująca o dotację musi także (od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które skupia minimum 5 przedsiębiorców działających w pokrewnych sektorach lub współpracujących przy tworzeniu komplamentarnych produktów. Kooperatywa musi funkcjonować przynajmniej od roku przed złożeniem wniosku, a w jej skład muszą wchodzić członkowie z dwóch lub więcej województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej. Działalność kooperatywy powinna być koordynowana przez podmiot, który posiada siedzibę na terytorium Polski.

Konkurs Wdrażanie innowacji przez MŚP jest ukierunkowany na wzmocnienie potencjału rozwojowego miast średnich* w makroregionie Polski Wschodniej. Dlatego z puli konkursowej wynoszącej 150 mln zł, 100 mln zł jest przeznaczone na wsparcie na projektów realizowane na ich terenie.

Wnioski będzie można składać do 31 lipca 2018 r.

Dokumentacja

*Lista miast jest dostępna w dokumentacji konkursowej