Utworzono: 20 kwietnia 2018

Informujemy, że została zaktualizowana dokumentacja konkursowa dla poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów programu Polska Wschodnia.

Zmiany obejmują:

  • Wzór wniosku o dofinansowanie - na stronach 11 i 12 w tabelach Zasoby kadrowe zaangażowane w rzeczową realizację projektu połączono kolumnę Opis kwalifikacji oraz doświadczenia z kolumną Zadanie, do którego zasób będzie wykorzystany;
  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - dostosowano właściwą treść do zmodyfikowanego wzoru wniosku oraz wprowadzono poprawki redakcyjne.

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Dokumentacja

Utworzono: 18 kwietnia 2018

Publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (nabór nr 3 Etap VI).

Zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu każdy wnioskodawca otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem. Alokacja przeznaczona na konkurs to 430 mln zł. Kwota dofinansowania wniosków wybranych do dofinansowania to 140 829 946,00zł.

Pełna lista projektów poddziałania 1.3.2

Utworzono: 16 kwietnia 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Wszystkie listy projektów dla działania "Wzór na konkurencję"

Utworzono: 6 kwietnia 2018

6 kwietnia br. PARP podpisała z Miastem Białystok umowę o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz  przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił  Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8.

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjne Platformy startowe dla nowych pomysłów*, które odbędzie się 10 kwietnia 2018 r. (wtorek) w Grand Hotelu Boutique przy ul. ks. F. Dymnickiego 1a ( sala Słowacki, piętro II. ), w Rzeszowie.

więcej

Utworzono: 3 kwietnia 2018

W dziesiątym etapie naboru działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II programu Polska Wschodnia, od 1 do 31 marca 2018 r., złożono 26 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 46 754 074,09 zł. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.

więcej

Utworzono: 30 marca 2018

W ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktó przez MŚP programu Polska Wschodnia, (3 nabór w 2017 r.), Torfex FHU Janusz Wołoszyński, podpisała umowę z PARP na  utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego W krainie ślimaka.

więcej