Utworzono: 29 czerwca 2018

29 czerwca 2018 r. (piątek), zapraszamy do zadawania pytań konsultantom Infolinii PARP za pomocą formularzaZ powodu prac serwisowych w godz. 10:00-14:00 adres e-mail będzie zablokowany.

Utworzono: 27 czerwca 2018

Od 2 lipca 2018 r. zapraszamy do kontaktu z konsultantami PARP od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 16:30 z wyjątkiem dni wolnych.

Nr Infolinii:

801 332 202
22 574 07 07

 

Utworzono: 26 czerwca 2018

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 - Wzór na konkurencję. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 30 kwietnia 2018 r.

Lista wybranych projektów dla wniosków złożonych od 1 do 30 kwietnia 2018 r.

Listy wszystkich projektów dla działania Wzór na konkurencjęWzór na konkurencję

Utworzono: 25 czerwca 2018

Informujemy, że w odpowiedzi na konkurs nr 1/2018 dla poddziałania 1.1.1 POPW Platformy Startowe dla nowych pomysłów, złożono 13 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 264 090 599,00 zł.  Wnioskowane dofinansowanie stanowi 203,15 % kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu. Zgodnie z Regulaminem konkursu trwa weryfikacja wniosków.

Utworzono: 21 czerwca 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Pełna lista projektów działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję

Utworzono: 15 czerwca 2018

Informujemy, że w odpowiedzi na konkurs nr 1/2018 dla poddziałania 1.1.1 POPW Platformy Startowe dla nowych pomysłów, w okresie od 30 kwietnia do 14 czerwca br. złożono 12 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 239 190 599,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie stanowi 183,99 % kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu trwa weryfikacja wniosków.

Utworzono: 15 czerwca 2018

Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich, planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020, dla wnioskodawców czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinasowanie oraz przede wszystkim dla beneficjentów czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane.

Dokument dostępny jest pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Podręcznika.