Utworzono: 30 marca 2018

Od 27 lutego do 29 marca 2018 r. w ramach działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MŚP" (pierwsza runda konkursu nr 4 (1/2018)), w Generatorze Wniosków złożono 48 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 19 306 307,19 zł, co stanowi 19,31 % kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu.

Utworzono: 30 marca 2018

Informujemy o aktualizacji harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 r. w Programie Polska Wschodnia (POPW).

więcej

Utworzono: 29 marca 2018

30 kwietnia br. ruszy II edycja Platform startowych dla nowych pomysłów.

więcej

Utworzono: 27 marca 2018

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 26 marca 2018

Prezentujemy aktualizację nr 2 do Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.2 POPW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

więcej

Instytucja Zarządzająca programu Polska Wschodnia zaktualizowała Listę sprawdzającą poprawność zastosowania właściwej procedury określającej sposób wyboru wykonawcy przed jej wszczęciem.

więcej

Utworzono: 15 marca 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach II etapu działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej