Utworzono: 12 marca 2018

Prezentujemy częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Wszystkie listy projektów dla działania "Wzór na konkurencję"

Utworzono: 6 marca 2018

PARP w ramach programu Polska Wschodnia realizuje działania 1.4 Wzór na konkurencję pozwalające na przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej i 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP dla projektów dotyczących inwestycji początkowej i prowadzących do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

więcej

Utworzono: 5 marca 2018

Prezentujemy zaktualizowaną listę nr 3/I/2017 projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW - Internacjonalizacja MŚP. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie 1/07/2017 – 31/08/2017 (schemat łączony).

więcej

Utworzono: 1 marca 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020 Wzór na konkurencję.

więcej

Utworzono: 1 marca 2018

W dziewiątym etapie naboru w ramach działania 1.4 POPW Etap II Wzór na konkurencję, od 1 do 28 lutego br., złożono 18 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 42 903 930,00 zł.

więcej

Utworzono: 23 lutego 2018

Prezentujemy projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów po przeprowadzonej procedurze odwoławczej konkursu nr 1/2017 Wdrażanie innowacji przez MŚP, w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 21 lutego 2018

Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu nr 1 z 2017 r. przeprowadzonego w ramach działania 1.4 I Etap „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej