Utworzono: 27 marca 2018

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 26 marca 2018

Prezentujemy aktualizację nr 2 do Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.2 POPW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

więcej

Instytucja Zarządzająca programu Polska Wschodnia zaktualizowała Listę sprawdzającą poprawność zastosowania właściwej procedury określającej sposób wyboru wykonawcy przed jej wszczęciem.

więcej

Utworzono: 15 marca 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach II etapu działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 12 marca 2018

Prezentujemy częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Wszystkie listy projektów dla działania "Wzór na konkurencję"

Utworzono: 6 marca 2018

PARP w ramach programu Polska Wschodnia realizuje działania 1.4 Wzór na konkurencję pozwalające na przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie i wdrożenie strategii wzorniczej i 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP dla projektów dotyczących inwestycji początkowej i prowadzących do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

więcej

Utworzono: 5 marca 2018

Prezentujemy zaktualizowaną listę nr 3/I/2017 projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW - Internacjonalizacja MŚP. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie 1/07/2017 – 31/08/2017 (schemat łączony).

więcej