Utworzono: 1 marca 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020 Wzór na konkurencję.

więcej

Utworzono: 1 marca 2018

W dziewiątym etapie naboru w ramach działania 1.4 POPW Etap II Wzór na konkurencję, od 1 do 28 lutego br., złożono 18 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 42 903 930,00 zł.

więcej

Utworzono: 23 lutego 2018

Prezentujemy projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów po przeprowadzonej procedurze odwoławczej konkursu nr 1/2017 Wdrażanie innowacji przez MŚP, w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 21 lutego 2018

Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu nr 1 z 2017 r. przeprowadzonego w ramach działania 1.4 I Etap „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Utworzono: 19 lutego 2018

19 lutego 2018 r. w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w podrzeszowskiej Jasionce czterech przedsiębiorców z województwa podkarpackiego podpisało jedne z ostatnich umów o dofinansowanie projektów dotyczących wdrażania innowacji.

więcej

Utworzono: 6 lutego 2018

Hydro-Metal Adam Gorodziejczyk, to kolejny wnioskodawca, którego projekt  spełnił kryteria formalne wyboru i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach I etapu konkursu Wzór na konkurencję programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 1 lutego 2018

W ósmym etapie naboru w ramach II etapu działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję, w styczniu br. złożono 6 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 16 850 684,50 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.

więcej