Utworzono: 17 stycznia 2018

Prezentujemy szóstą listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 17 stycznia 2018

Ponad 5,6 mln zł dotacji PARP na wdrożenie strategii wzorniczej otrzymają 2 projekty, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach II etapu działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (wnioski złożone od 1 do 30 listopada 2017 r.).

więcej

Utworzono: 16 stycznia 2018

W siódmym etapie naboru w ramach działania 1.4 POPW Etap II, w okresie od 1 do 31 grudnia 2017 r., złożono 14 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 29 531 043,64 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.

więcej

Utworzono: 15 stycznia 2018

Prezentujemy piątą listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 11 stycznia 2018

Prezentujemy czwartą listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 9 stycznia 2018

Prezentujemy trzecią listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej