Utworzono: 16 października 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających wszystkie kryteria I etapu oceny merytorycznej  i zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Pełna lista projektów

Utworzono: 2 października 2018

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 lipca 2018 r.

Lista wybranych projektów dla wniosków złożonych od 1.07 do 31.07.2018 r

 

Utworzono: 1 października 2018

Od 8 listopada 2018 r. konsorcja firm będą mogły się ubiegać o dofinansowanie projektów. PARP przeznaczyła 300 mln zł na konkurs w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Wnioski mogą dotyczyć projektów, w których łączna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi co najmniej 7 mln zł.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Wnioski będzie można składać do 10 stycznia 2019 r.

Utworzono: 1 października 2018

W czwartej rundzie naboru działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w okresie od 1  do 30 września 2018 r., złożono 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 8 238 420,00 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.

Utworzono: 26 września 2018

Prezentujemy zaktualizowaną listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów po przeprowadzonej procedurze odwoławczej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 30 kwietnia 2018 r.

 

Listy projektów dla działania 1.4 POPW - Wzór na konferencję.

Utworzono: 26 września 2018

25 września 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowę z firmą Custom P. Kaluda, M. Machlarz Sp.j. na realizację projektu Avatary Miasta - jako innowacyjny sieciowy produkt turystyki kulturowej w Polsce Wschodniej. Całkowity koszt inwestycji to 45 837 372,00 zł, kwota dofinansowania z PARP wynosi 32 046160,40 zł. 

Celem projektu jest stworzenie w Lublinie produktu turystycznego „Avatary Miasta” bazującego na potencjale historyczno-kulturowym 700-letniego Lublina. W projekcie zaproponowano 2 atrakcje główne, wsparte ofertą noclegową i gastronomiczną:

- Kamienica Legend, w której dzieci będą mogły poznać historię miasta w oparciu o legendy a formą odkrywania historii będzie rozwiązywanie zagadek historycznych. Obiekt będzie obejmował m.in. 6 sal ekspozycyjnych poświęconych 6 legendom związanym z historią Lublina,

- Kamienica Kryminałów, w której młodzież i dorośli będą mogli poznać historię miasta w oparciu o rozwiązywanie historycznych zagadek kryminalnych związanych z miastem. Obiekt będzie obejmował m.in. sale ekspozycyjne, laboratorium detektywistyczne, laboratorium z elementami escape room, salę służącą prezentacjom 360.

Wszystkie atrakcje będą mieścić się na zabytkowym Starym Mieście w Lublinie i będą utrzymane w konwencji parku edukacyjno-rozrywkowego.

Projekt realizują 4 firmy: Custom P. Kaluda, M. Machlarz Sp.j., JRT Sp. zo.o., WIP Machlarz Mariusz, Klauda Paweł Sp. j., Avatary Miasta Sp. zo.o.

Realizacja projektu wpłynie na wzrost zatrudnienia. Planowane jest utworzenie co najmniej 24 nowych miejsc pracy.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest do lipca 2021 r. 

Utworzono: 25 września 2018

Ponad 108,4 mln zł trafi do 6 Platform startowych wybranych w drugiej edycji konkursu Platformy startowe dla nowych pomysłów*. Hub of Talents 2, Unicorn Hub, Wschodni Akcelerator Biznesu, Idealist, Start in Podkarpackie i Start-up heroes pomogą start-upom Polski Wschodniej rozwijać pomysły.

Lista projektów

*poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia