19 lutego 2018 r. w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w podrzeszowskiej Jasionce czterech przedsiębiorców z województwa podkarpackiego podpisało jedne z ostatnich umów o dofinansowanie projektów dotyczących wdrażania innowacji.

W uroczystości wzięli udział Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Jadwiga Lesisz, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekty realizowane będą we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie udzielone będzie w ramach tzw. poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Dotacje, w łącznej wysokości blisko 9 mln zł, otrzymają spółki: OBR-ERG z Jasła, Rymatex z Rymanowa, Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe Korner z Jasła oraz Renata Pietryka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mansard-Bis z Sanoka. Wprowadzą one do produkcji m.in.: blachy profilowane PMP o większej trwałości i odporności na korozję i działanie UV (Mansard-Bis), czy elementy z płyt drewnianych i drewnopochodnych o podwyższonych walorach funkcjonalnych i użytkowych, przeznaczonych dla rynku meblarskiego i budowlanego (Korner).

- Możemy śmiało powiedzieć, że wykorzystanie wyników prac B+R dla ulepszenia oferowanych lub wprowadzenia nowych produktów to najpopularniejszy cel unijnych dotacji dla MŚP przyznanych z Programu Polska Wschodnia  – mówi Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Do tej pory przedsiębiorcy z Polski Wschodniej na wprowadzanie innowacji produktowych w swoich firmach pozyskali ponad 400 mln zł unijnych dotacji.

- To 100 procent środków zaplanowanych na ten cel w Programie Polska Wschodnia. Aktywność firm została doceniona, zwiększyliśmy budżet. W naborze w 2018 r. do zdobycia będzie kolejne 150 mln zł – informuje Jadwiga Lesisz, zastępca prezesa PARP.

Jadwiga Lesisz, zwraca uwagę, że jesteśmy jednym z najbardziej przedsiębiorczych narodów Europy.

- Pokazują to wyniki najnowszej, szóstej już edycji raportu GEM Polska, opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Blisko 21% dorosłych Polaków deklaruje chęć założenia firmy w ciągu najbliższych 3 lat, w UE takie plany ma przeciętnie 12% mieszkańców. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród krajów unijnych. Polska wypada także dobrze pod względem odsetka mieszkańców dostrzegających szanse na założenie firmy w swoim otoczeniu (40% vs 37%
w UE) – mówi Lesisz.

Adam Hamryszczak, w kontekście wyników badania GEM, wyraził zadowolenie z lokalizacji firm realizujących projekty.

- Aktywność i skuteczność wnioskodawców pokazują jak duży jest potencjał firm z Polski Wschodniej. Cieszy, że wiele z nich (blisko 90%) to MŚP spoza stolic województw, bo dzięki tym inwestycjom poprawi się konkurencyjność firm ale i oferta lokalnych rynków pracy. Zdecydowaliśmy się udostępnić dodatkowe środki w działaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, i uruchomić kolejny konkurs – podsumowuje wiceszef resortu rozwoju.

Czym są innowacje produktowe

Innowacja produktowa polega na udoskonaleniu produktu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo lub na rozpoczęciu produkcji nowego produktu, z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań technologicznych – zazwyczaj na skalę krajową, ale często również światową. W tym celu firmy wykorzystują wyniki badań, własne lub zakupione. Z ulepszonym, bądź zupełnie nowym produktem, firma może pozyskiwać nie tylko nowe rynki zbytu ale także stać się liderem w swojej branży i wyznaczać kierunki rozwoju dla pozostałych.

Kto może skorzystać

Z dotacji mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zamierzają realizować projekt na terytorium Polski Wschodniej. Wsparcie dotyczy przedsięwzięć prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac badawczo-rozwojowych (prac B+R). Firma musi wchodzić w skład grupy co najmniej pięciu współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. Powiązanie to musi mieć charakter ponadregionalny, tzn. musi obejmować przynajmniej dwa województwa, w tym przynajmniej jedno z Polski Wschodniej.

Co można zyskać

Na przedsiębiorców czeka do 7 mln zł w pojedynczej dotacji. Pozyskane środki firma może przeznaczyć na każdy z etapów inwestycji, od przygotowania (np. wykonanie analizy rynku, dokumentacji wdrożeniowej), poprzez nabycie patentów, licencji, przeprowadzenie prac dostosowawczych, a kończąc na samym wdrożeniu (np. zakup, montaż i uruchomienie maszyn, czy linii produkcyjnej). Pierwotna alokacja środków w ramach poddziałania wynosiła ok. 100 mln euro. Dotychczas przeprowadzono trzy konkursy. Z uwagi na duże zainteresowanie zwiększono alokację o ok 150 mln zł (do 135 930 967 EUR).

Kiedy kolejny nabór wniosków

Nowy nabór wniosków w konkursie o dotacje na wprowadzanie innowacji produktowych (działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP) będzie trwał od maja do lipca 2018 roku. Wnioski należy składać do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

podpisanie umów o dofinansowanie projektów dotyczących wdrażania innowacji  podpisanie umów o dofinansowanie projektów dotyczących wdrażania innowacji