Informujemy, że w dniu 31 lipca 2017 r. o godzinie 16:00 zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia.

W ramach naboru złożono 105 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 441 841 775,19 zł. Zgodnie z Regulaminem konkursu wnioskodawcy są zobowiązani  do formalnego potwierdzenia złożenia wniosków.