Informujemy, że w dniu 31 października 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III rundy Designu dla przedsiębiorców *.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 308 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 163 046 685,96 zł, z czego:

  • 38 wniosków na łączną kwotę15 590 609,05 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, oraz
  • 270 wniosków na łączną kwotę 147 456 076,91 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

W całym konkursie nr 1/2018, we wszystkich rundach złożono 533 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 278 014 746,73 zł, z czego:

  • 86 wniosków na łączną kwotę 39 947 342,05 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, oraz
  • 447 wniosków na łączną kwotę 238 067 404,68 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

*Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, konkurs nr 1/2018.