31 października 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w IV rundzie konkursu Ochrona własności przemysłowej*. W generatorze złożono 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 433 014,50 zł, w tym 2 w woj. mazowieckim na kwotę 130 352,00 zł.

*konkurs nr 1/2018 w ramach poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój