Utworzono: 21 marca 2018

Informujemy o zmianie par. 12 ust. 3 pkt. 1 i 2 Regulaminu konkursu Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

więcej

Utworzono: 20 marca 2018

PARP rozstrzygnęła III etap konkursu nr 4 dedykowanego miastom średnim w konkursie Badania na rynek*. Dofinansowanie otrzymają 2 projekty na łączną kwotę 9 560 250,00 zł wsparcia z puli 400 mln zł.

więcej

Utworzono: 16 marca 2018

Posiadanie chronionej prawnie własności przemysłowej to prestiż, renoma, ale i konkretne zyski. Chroniąc własność firmy, można zwiększyć przewagę konkurencyjną nad przedsiębiorcami działającymi w tej samej branży. Uzyskanie patentu lub praw ochronnych podnosi wartość i wiarygodność firmy.

więcej

Utworzono: 15 marca 2018

W wyniku procedury odwoławczej 1 projekt został wybrany do dofinansowania w ramach II etapu Badań na rynek (poddziałanie 3.2.1 programu Inteligentny Rozwój).

więcej

Utworzono: 14 marca 2018

PARP ogłosiła etap inwestycyjny konkursu Bony na innowacje dla MŚP. Dofinasowanie jest przeznaczone dla firm, które skorzystały ze wsparcia i rozliczyły projekt w ramach poprzednich edycji konkursu i chcą wdrożyć innowacje technologiczne opracowane przez jednostki naukowe w etapie usługowym.

więcej

Utworzono: 13 marca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków w programie Poland Prize, który ma przyciągać do Polski zagraniczne start-upy. Agencja wybierze trzech operatorów - będą to instytucje, których zadaniem będzie aktywne wyszukiwanie za granicą osób chętnych do założenia w Polsce firmy oraz ocena, czy dane przedsięwzięcie ma szansę na komercjalizację.

więcej

Utworzono: 13 marca 2018

Informujemy o zmianie załącznika nr 2.1 Szczegółowy budżet projektu stanowiącego integralną część wniosku o dofinansowanie, na podstawie którego należy zaplanować i oszacować budżet projektu w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej