Utworzono: 6 czerwca 2018

5 czerwca 2018 r. zakończył się nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach pilotażu Granty dla Seal of excellence. W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 13 wniosków o powierzenie grantu na łączną kwotę dofinansowania 2,7 mln zł. Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do formalnego potwierdzenia złożenia wniosków.

W związku z wyborem do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej 1 projektu, publikujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek POIR, konkurs nr 3 w 2017 r. III etap.

Utworzono: 4 czerwca 2018

31 maja 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP*. W Generatorze Wniosków złożono 112 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 79 175 246,60 zł.

*I runda konkursu nr 1/2018 w ramach poddziałania 2.3.1 programu Inteligentny Rozwój

Utworzono: 29 maja 2018

3 lipca br. PARP rozpoczyna nabór wniosków w ramach I rundy konkursu Design dla przedsiębiorców.  Przedsiębiorcy MŚP mogą otrzymać wsparcie na zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wprowadzeniem na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Pula środków w konkursie wynosi 70 mln zł. Wnioski można będzie składać w 3 rundach do 31 października 2018 r. 

Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie maksymalnie do 425 tys. zł na skorzystanie z usług doradczych oraz do 700 tys. zł na inwestycje.

Pełna dokumentacja konkursu

Utworzono: 28 maja 2018

PARP wybrała akcelerator, który we współpracy z firmami z branży elektromobilności oraz start-upami wypracuje innowacyjne projekty dla rozwoju rynku pojazdów elektrycznych. Otrzyma on na ten cel 10 milionów złotych dofinansowania z Agencji i rozpocznie swoją działalność jeszcze w czerwcu tego roku. Pilotaż wpisuje się w rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności.

Program Elektro ScaleUp ma zwiększyć podaż start-upów, które pracują nad rozwiązaniami w zakresie elektromobilności. Najbardziej istotnymi wyzwaniami w rozwoju tego rynku są obecnie bariery technologiczne, zwłaszcza dotyczące baterii i infrastruktury ładowania.

- Stawiamy na polską myśl techniczną i umiejętności młodych osób. Wiemy, że akceleracja przy udziale dużych firm, to istotny element pomocy dla przedsiębiorstw na wczesnych etapach ich rozwoju. Chcemy z tego mechanizmu korzystać m.in. przy wspieraniu perspektywicznych sektorów naszej gospodarki, takich jak elektromobilność. Branża ta ma szansę stać się przykładem budowania w Polsce przemysłu przyszłości. Dlatego pilotaż oparty jest właśnie o ten model współpracy – podkreśla Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Na program akceleracyjny złoży się kilka elementów. Pierwszym będzie wsparcie młodych firm przez mentorów, ekspertów biznesowych i technologicznych. Drugim - zapewnienie dostępu start-upom do polskich liderów rynku elektromobilności. Trzecim – dofinansowanie dla najlepszych start-upów w wysokości od 100 do 500 tys. złotych, które będą mogły przeznaczyć na prace nad rozwojem swojej technologii i przygotowaniem jej do wdrożenia.

- Rozwój elektromobilności w Polsce ma duże znaczenie dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Naszym zadaniem jest wypracowanie optymalnych instrumentów wsparcia mających na celu stymulowanie popularyzacji pojazdów zero- i niskoemisyjnych. Stawiamy sobie ambitne cele, które chcemy osiągać we współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami oraz stroną społeczną. Inicjatywy, takie jak uruchomienie przez PARP kolejnego programu dla branży sprawiają, że realizacja tych zadań staje się coraz bardziej realna i efektywna - mówi Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

Panel ekspertów, w  skład którego weszli przedstawiciele PARP, Ministerstwa Energii i PFR Ventures, wybrał najlepszą koncepcję realizacji przedsięwzięcia. Projekt pn. Pilot Maker Electro będzie realizowany przez techBrainers sp. z o.o. Zaproponowana koncepcja akceleracji opiera się na indywidualnym podejściu do każdego z uczestników programu oraz zapewnieniu wielokrotnego testowania produktu. Projekt zostanie zakończony w kwietniu 2020 r., a wśród zakładanych rezultatów przewidziano m.in. 23 pilotażowe wdrożenia.

- Zależy nam na tym, żeby Elektro ScaleUp przyniósł konkretny efekt dla rozwoju branży, a startupy, które wezmą w nim udział otrzymały pierwsze zlecenia. Dlatego założenia programu wypracowaliśmy we współpracy ze wszystkimi interesariuszami tego sektora, tj. startupami, akceleratorami, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za zakup taboru transportu publicznego. Tworząc ten program czerpaliśmy także z doświadczeń realizowanego przez PARP programu ScaleUp, który skutecznie połączył duże firmy ze startupami – wyjaśnia Patrycja Klarecka, Prezes PARP.

Pilotaż Elektro ScaleUp jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Więcej informacji na temat założeń pilotażu

Utworzono: 25 maja 2018

70 mln zł czeka na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w puli konkursu Bony na innowacje dla MŚP (I etap usługowy). PARP rozpoczęła 2 rundę naboru wniosków, która zakończy się 23 lipca br. Wsparcie może być przeznaczone na zakup od jednostki naukowej usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Dofinansowanie projektu może wynieść nawet 340 tys. zł.

Utworzono: 23 maja 2018

22 maja 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Bonów na innowacje dla MŚP* - etap I usługowy.

więcej