Utworzono: 6 sierpnia 2018

Prezentujemy listy projektów złożonych w II rundzie konkursów nr 1 i 2 w 2018 r. w ramach poddziałania Badaniach na rynek, spełniających kryteria I Etapu oceny i zakwalifikowanych do II Etapu oceny.

Listy projektów dla poddziałania 3.2.1 POIR - Badania na rynek

Utworzono: 6 sierpnia 2018

Publikujemy zaktualizowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w etapie III konkursu nr 1/2017 r.

Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Proinnowacyjnych usług IOB dla MŚP

Utworzono: 1 sierpnia 2018

31 lipca 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP*. W Generatorze Wniosków złożono 166 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 130 198 238,50 zł.

*II runda konkursu nr 1/2018 w ramach poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Utworzono: 30 lipca 2018

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Rundzie I konkursu nr 1/2018 r (etap I usługowy).

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane dla 44 projektów, w tym dla 12 z województwa mazowieckiego i 32 z pozostałych województw.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

 

Listy projektów dla poddziałania 2.3.2 POIR - Bony na innowacje dla MŚP

Utworzono: 27 lipca 2018

Prezentujemy listy projektów złożonych w II rundzie konkursów nr 1 i 2 w 2018 r. w ramach poddziałania Badaniach na rynek, spełniających kryteria I Etapu oceny i zakwalifikowanych do II etapu oceny.

Listy projektów w ramach poddziałania Badaniach na rynekw ramach poddziałania Badaniach na rynek

Utworzono: 26 lipca 2018

Informujemy o ogłoszeniu dodatkowej - IV rundy w konkursie nr 3/2018 poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywał się będzie w terminie od 27 lipca 2018 r. do 20 września 2018 r.

Informacja o IV rundzie konkursu zawarta została w par.3 ust. 3  zaktualizowanego Regulaminu konkursu.

Dokumentacja konkursowa

Utworzono: 25 lipca 2018

Informujemy, że w dniu 23 lipca 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu nr 1/2018 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP" - etap I usługowy.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 121 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  31 408 724,87 zł, z czego:

  • 25 wniosków na łączną kwotę 7 779 402,47 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 114,24 % alokacji oraz
  • 96 wniosków na łączną kwotę 23 629 322,40 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 37,39 % alokacji.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w II rundzie konkursu zachęcamy do aplikowania w kolejnej rundzie, która zakończy się 24 września br.