Utworzono: 11 kwietnia 2018

Prezentujemy kolejną (drugą) listę projektów złożonych w IV etapie konkursu nr 3 w 2017 r. w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 

Listy projektów dla poddziałania 3.2.1 POIR - Badania na rynek

Utworzono: 10 kwietnia 2018

Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Firmy będą mogły uzyskać z PARP do 350 tys. zł dotacji na skorzystanie z usług Instytucji Otoczenia Biznesu i do 700 tys. zł na inwestycje.

więcej

Utworzono: 9 kwietnia 2018

Prezentujemy listę projektów złożonych w IV etapie konkursu nr 3 i 4 w 2017 r. w ramach poddziałania Badaniach na rynek, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

Listy projektów dla poddziałania 3.2.1 POIR - Badania na rynek

Utworzono: 5 kwietnia 2018

5 kwietnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach pilotażu Elektro ScaleUp realizowanym w poddziałaniu 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W naborze złożono 3 wnioski na łączną kwotę 29 997 791,94 zł wnioskowanych grantów.

Utworzono: 5 kwietnia 2018

4 kwietnia br. PARP rozpoczęła nabór wniosków w konkursie Go to Brand*, wspierającym promocję marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 850 tys. zł na udział w zagranicznych targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach. W ramach dofinansowania będą też mogli sfinansować koszty doradcy, który m.in. zapozna ich ze specyfiką danego rynku zagranicznego.

Wsparcie jest skierowane do branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Są to: biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branże kosmetyczna, meblarska, usług prozdrowotnych.

Drugim obszarem wsparcia są wybrane perspektywiczne rynki zagraniczne, tj.: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.

Ułatwieniem w tej edycji konkursu jest możliwość rozliczenia projektów przy wykorzystaniu kwot ryczałtowych. Pula środków dla MŚP to 150 mln zł.

Dokumentacja

*poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Utworzono: 5 kwietnia 2018

W terminie od 27 lutego do 3 marca 2018 r. w ramach poddziałania  2.3.3 POIR  „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”, w Generatorze Wniosków złożono 4 wnioski  na łączną kwotę dofinansowania 19 282 295,23 , co stanowi 48,21 % kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu.

Utworzono: 3 kwietnia 2018

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w III etapie konkursu nr 3 ogłoszonego w 2017 r. w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej