Utworzono: 29 marca 2018

Informujemy, że 29 marca 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach pilotażu Poland Prize realizowanym w poddziałaniu 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej

Utworzono: 27 marca 2018

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania PARP na usługi badawczo-rozwojowe w konkursie Bony na innowacje dla MŚP (I etap usługowy).

więcej

Utworzono: 26 marca 2018

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w etapie III konkursu nr 1/2017 r.

więcej

Utworzono: 26 marca 2018

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do powierzenia grantu w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż „Granty na dizajn” - nabór nr 1 rok 2017 r.

Do powierzenia grantu zostały wybrane wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

więcej

Utworzono: 23 marca 2018

Informujemy, że w konkursach nr 1 i 2 w 2018 r. do etapu II oceny zostaną przekazane projekty, które w etapie I uzyskają łącznie minimum 3 punkty.

Z uwagi na to, że konkursy te nie są dedykowane wybranym branżom (rodzajom działalności określonym w Regulaminie konkursu), kryterium nr 3 nie ma w ich przypadku zastosowania.

więcej

Utworzono: 21 marca 2018

PARP rozpoczęła nabór wniosków  w dwóch konkursach nowej edycji Badań na rynek (w tym jeden dla średnich miast).

więcej

Utworzono: 21 marca 2018

Informujemy o dokonaniu aktualizacji branżowych programów promocji, na podstawie których są realizowane projekty w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej