Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do etapu I działania 1.4 POPW w 2017 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie do etapu I działania 1.4 POPW w 2017 r..pdf).pdf230 kB pobierz

 Regulamin konkursu z załącznikami
   Regulamin konkursuDownload this file (Regulamin_konkursu - 1.4 Etap I POPW, zatwierdzony 27.06.2017.docx).docx104 kB pobierz
   Zał.1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia Download this file (Zal_1_do_RK_kryteria_wyboru_projektow.pdf).pdf563 kB pobierz
   Zał.2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_2_do_RK_wzor_wniosku_o_dofinansowanie_EtapI.docx).docx93 kB pobierz
   Zał.3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_3_do_RK_instrukcja_wypelniania_wniosku_EtapI.docx).docx93 kB pobierz
   Zał.4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków Download this file (Zal_4_do_RK_oswiadczenie_o_złozeniu_wniosku_w_GW.docx).docx114 kB pobierz
   Zał.5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_5_do_RK_wzor_umowy_o_dofinansowanie.docx).docx267 kB pobierz
   Zał.6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_6_do_RK_lista_dokumentow_niezbednych_do_zawarcia_umowy.docx).docx58 kB pobierz
   Zał.7 Zakres minimalny umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego Download this file (Zal_7_do_RK_zakres_minimalny_umowy_warunkowej.docx).docx50 kB pobierz

 Załączniki do Wniosku o dofinansowanie
   Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcy Download this file (Zal_1_do_wniosku_tabele_finansowe.xlsx).xlsx20 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Harmonogram rzeczowo – finansowy Download this file (Zal_2_ Umowa_harmonogram_rzeczowo_finansowy.docx).docx18 kB pobierz
   Harmonogram płatności Download this file (Zal_3_Umowa_harmonogram_platnosci.docx).docx128 kB pobierz
   Oświadczenie Beneficjenta dotyczące kwalifikowalności VAT Download this file (Zal_4_Umowa_Oswiadczenie_VAT.doc).doc139 kB pobierz
   Wzór weksla in blanco Download this file (Zal_5_Umowa_wzor_weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych Download this file (Zal_6_Umowa_Deklaracja_wekslowa_os_fizyczna.docx).docx120 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych Download this file (Zal_7_Umowa_Deklaracja_wekslowa_os_prawna.docx).docx120 kB pobierz
   Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień obowiązujący od 01.01.18Download this file (Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień obowiązujący od 01.01.18.doc).doc89 kB pobierz
   Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez Beneficjentów Download this file (Zal_9_Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów.pdf).pdf893 kB pobierz
   Katalog wydatków kwalifikowanych Download this file (Zal_12_Umowa_katalog_kosztow_kwalifikowanych.docx).docx113 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie
   Formularz informacji o pomocy de minimis Download this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Sytuacja finansowa przedsiębiorcy Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy_Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls58 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznej.doc).doc140 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnej.doc).doc140 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeńDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeń.doc).doc42 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_kryteriów_MSP_POPW.doc).doc547 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (Wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARP Download this file (Zasady_zabezpieczen.docx).docx58 kB pobierz

 Archiwum
   Lista osób upoważnionych do SL2014 obowiązująca do 31.12.17Download this file (Zal_8_Umowa_Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej_SL2014.docx).docx136 kB pobierz