Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do Etapu II Działania 1.4 2016Download this file (Ogłoszenie o konkursie do Etapu II Działania 1.4 2016.pdf).pdf254 kB pobierz

 Generator Wniosków
   Generator WnioskówAccess this URL (https://lsi1420.parp.gov.pl/home).home0 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu Download this file (Regulamin_konkursu_EtapII_1.4.docx).docx101 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Tabele finansowe - aktualizacjaDownload this file (Tabele finansowe - aktualizacja.xlsx).xlsx81 kB pobierz
   Kryteria wyboru projektówDownload this file (kryteria 1_4.pdf).pdf252 kB pobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie etap IIDownload this file (Zal_2_do_RK_wzor_wniosku_EtapII.docx).docx86 kB pobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Zal_2_do_RK_wzor_wniosku_OswiadczenieKwalifikowalnosc_VAT.doc).doc31 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanieDownload this file (Zal_3_do_RK_Instrukcja_wypelniania_wniosku_EtapII.docx).docx92 kB pobierz
   Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze wnioskówDownload this file (1.4_Zal_4_do_RK_oswiadczenie_o_złozeniu_wniosku_w_GW.docx).docx114 kB pobierz
   Wzór umowy o dofinansowanieDownload this file (Zal_6_do_RK_Umowa_0_Wzor_EtapII.docx).docx265 kB pobierz

 Sprawozdanie z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczej
   Wzór sprawozdania z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczejDownload this file (Wzór sprawozdania z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczej.docx).docx27 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie
   Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Zal_6_do_RK_Umowa_2_Harmonogram_Rzeczowo_Finansowy.doc).doc152 kB pobierz
   Harmonogram płatnościDownload this file (Zal_6_do_RK_Umowa_3_Harmonogram_Platnosci.doc).doc146 kB pobierz
   Oświadczenie VATDownload this file (Zal_6_do_RK_Umowa_4_Oswiadczenie_VAT.doc).doc139 kB pobierz
   Wzór wekslaDownload this file (Zal_6_do_RK_Umowa_5_wzor_weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Deklaracja wekslowa-osoba fizycznaDownload this file (Zal_6_do_RK_Umowa_6_Deklaracja_wekslowa_os_fizyczna.docx).docx120 kB pobierz
   Deklaracja wekslowa osoba prawnaDownload this file (Zal_6_do_RK_Umowa_7_Deklaracja_wekslowa_os_prawna.docx).docx120 kB pobierz
   Lista dokumentow do zawarcia umowy Etap IIDownload this file (1.4_Zal_6_do_RK_Lista_dokumentow_do_zawarcia_umowy_EtapII.docx).docx59 kB pobierz
   Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracjiDownload this file (Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej.doc).doc56 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu Etap II - obowiązywał do 26.05.2016 r.Download this file (Regulamin_konkursu_EtapII.docx).docx97 kB pobierz
   Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze wnioskówDownload this file (Zal_4_do_RK_oswiadczenie_o_złozeniu_wniosku_w_GW.docx).docx114 kB pobierz
   Lista dokumentow do zawarcia umowy Etap IIDownload this file (Zal_7_do_RK_Lista_dokumentow_do_zawarcia_umowy_EtapII.docx).docx61 kB pobierz
   Tabele finansoweDownload this file (Tabele finansowe aktualizacja.xlsx).xlsx80 kB pobierz