Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do Etapu I Działania 1.4 POPW w 2016 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie do Etapu I Działania 1.4 POPW w 2016 r..pdf).pdf312 kB pobierz

 Pytania i odpowiedzi
   Pytania i odpowiedzi Działanie 1.4 Wzór na konkurencjęDownload this file (1_4_pytania _odpowiedzgrudzien2016.pdf).pdf775 kB pobierz
   Pytania i odpowiedzi ze spotkań informacyjnychDownload this file (odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego 1_4 POPW.pdf).pdf283 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursuDownload this file (Regulamin_konkursu.docx).docx100 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Kryteria wyboru projektówDownload this file (Zal_1_do_RK_kryteria.pdf).pdf563 kB pobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie etap IDownload this file (Zal_2_do_RK_wzor_wniosku_EtapI.docx).docx90 kB pobierz
   Tabele finansoweDownload this file (Kopia Zal_2_do_RK_Tabele_finansowe.xlsx).xlsx20 kB pobierz
    Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie etap IDownload this file (Zal_3_do_RK_instrukcja_wypelniania_wniosku_EtapI.docx).docx87 kB pobierz
   Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze wnioskówDownload this file (Zal_4_do_RK_oswiadczenie_o_złozeniu_wniosku_w_GW.docx).docx114 kB pobierz
   Wzór umowy o dofinansowanieDownload this file (Zal_5_do_RK_umowa_o_dofinansowanie.docx).docx262 kB pobierz
   Lista dokumentow do zawarcia umowy Etap IDownload this file (Zal_6_do_RK_lista_dokumentow_do_zawarcia_umowy.docx).docx57 kB pobierz
   Zakres minimalny umowa warunkowaDownload this file (Zal_7_do_RK_zakres_minimalny_umowa_warunkowa.docx).docx50 kB pobierz
   Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski WschodniejDownload this file (Wykaz_RIS_Polska Wschodnia.doc).doc275 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie
    Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Zal_5_do_RK_Zal_2_Harmonogram_Rzeczowo_Finansowy.doc).doc152 kB pobierz
   Harmonogram płatnościDownload this file (Zal_5_do_RK_Zal_3_Harmonogram_Platnosci.doc).doc141 kB pobierz
   Oświadczenie VATDownload this file (Zal_5_do_RK_Zal_4_Oswiadczenie_VAT.doc).doc139 kB pobierz
   Wzór wekslaDownload this file (Zal_5_do_RK_Zal_5_wzor_weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Deklaracja wekslowa-osoba fizycznaDownload this file (Zal_5_do_RK_Zal_6_Deklaracja_wekslowa_os_fizyczna.docx).docx132 kB pobierz
   Deklaracja wekslowa osoba prawnaDownload this file (Zal_5_do_RK_Zal_7_Deklaracja_wekslowa_os_prawna.docx).docx132 kB pobierz
   Lista osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014Download this file (Zal_5_do_RK_Zal_8_Lista_osób_uprawnionych_do_obsługi_Systemu_SL2014.docx).docx132 kB pobierz
   Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracjiDownload this file (Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej.doc).doc56 kB pobierz
   Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentówDownload this file (Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów.pdf).pdf902 kB pobierz

 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.docx).docx174 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (Wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeńDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeń.doc).doc42 kB pobierz
   Wzór oświadczenia dotyczącego aktualnego adresu zamieszkaniaDownload this file (Wzór oświadczenia dotyczącego aktualnego adresu zamieszkania.doc).doc143 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.doc).doc140 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizyczna.doc).doc140 kB pobierz