Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursieDownload this file (Ogłoszenie o konkursie_1.3.2.pdf).pdf340 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursuDownload this file (Regulamin konkursu.pdf).pdf354 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów.pdf).pdf444 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.pdf).pdf1428 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.pdf).pdf875 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 8.11.2018Download this file (Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu vs2.pdf).pdf1237 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowyDownload this file (Załącznik nr 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.pdf).pdf199 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji woj. Polski Wsch.Download this file (Załącznik nr 6 Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej.pdf).pdf416 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Minimalny zakres umowy konsorcjumDownload this file (Załącznik nr 7 Minimalny zakres umowy konsorcjum.pdf).pdf303 kB pobierz
   Załącznik nr 8 Wzór promesy kredytowejDownload this file (Załącznik nr 8 Wzór promesy kredytowej.docx).docx25 kB pobierz
   Załącznik nr 9 Lista gmin - Bieszczady i MazuryDownload this file (Załącznik nr 9 Lista gmin -  Bieszczady i Mazury.xlsx).xlsx41 kB pobierz
   Załącznik nr 10 Wzór upoważnienia dla bankuDownload this file (Załącznik nr 10 Wzór upoważnienia dla banku.docx).docx17 kB pobierz

 Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie
   Charakterystyka inwestycji początkowejDownload this file (Charakterystyka inwestycji początkowej.docx).docx21 kB pobierz
   Prognoza finansowa projektuDownload this file (Prognoza finansowa projektu.xlsx).xlsx27 kB pobierz
   Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza 2018Download this file (Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza 2018.xlsx).xlsx58 kB pobierz
   Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza 2019Download this file (Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza 2019.xlsx).xlsx60 kB pobierz

 Wzory dokumentów składanych na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizyczna.doc).doc36 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.doc).doc36 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o braku powiązania podmiotów w projekcieDownload this file (Wzór oświadczenia o braku powiązania podmiotów w projekcie.doc).doc50 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.doc).doc320 kB pobierz
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Formularz - pomoc inna niż de minimisDownload this file (Formularz pomoc inna niż de minimis.xlsx).xlsx83 kB pobierz
   Oświadczenie jednostka gospodarcza - sytuacja ekonomiczna Download this file (Oświadczenie jednostka gospodarcza - sytuacja ekonomiczna.docx).docx16 kB pobierz
   Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiskaDownload this file (Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska.docx).docx375 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych Download this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc368 kB pobierz

 Wzory załączników do umowy o dofinansowanie
   Harmonogram płatnościDownload this file (Harmonogram płatności.doc).doc38 kB pobierz
   Obowiązki informacyjne beneficjentaDownload this file (Zał. Obowiązki informacyjne beneficjenta.pdf).pdf643 kB pobierz
   Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014Download this file (wnioski o nadanie dostępu do obsługi SL.doc).doc398 kB pobierz
   Wzór weksla in blancoDownload this file (Wzór weksla in blanco.pdf).pdf240 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.doc).doc45 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.doc).doc43 kB pobierz
   Rejestr ryzyk w projektach POPWDownload this file (Rejestr ryzyk w projektach POPW.xlsx).xlsx24 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania Rejestru ryzyk w projektach POPWDownload this file (Instrukcja wypełniania Rejestru ryzyk w projektach POPW.pdf).pdf688 kB pobierz
   Katalog wydatków kwalifikowalnychDownload this file (Katalog wydatków kwalifikowanych.doc).doc51 kB pobierz

 Dodatkowa dokumentacja
   Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARPDownload this file (Zasady_zabezpieczenia.pdf).pdf267 kB pobierz

 Archiwum
   Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu obowiązywał do 7.11.2018Download this file (Załącznik nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.pdf).pdf1125 kB pobierz