Sprawdź najczęstsze błędy we wnioskach
   Przykłady błędów najczęściej pojawiających się we wnioskachDownload this file (Przykłady błędów najczęściej pojawiających się we wnioskach.pdf).pdf195 kBpobierz

 Regulamin konkursu wraz z załącznikami
   Regulamin konkursu Download this file (Regulamin_konkursu_1.3.1.doc).doc362 kBpobierz
   Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia Download this file (Zal_1_RK_Kryteria_1.3.1_POPW_31.01.2017.pdf).pdf218 kBpobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_2_do_RK_Wzór_wniosku o dofinansowanie.docx).docx116 kBpobierz
   Załącznik do wniosku - Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcyDownload this file (Zal_1_WoD_Tabele finansowe - aktualizacja.xlsx).xlsx82 kBpobierz
   Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VATDownload this file (Zal_2_WoD_OswiadczenieKwalifikowalnosc_VAT.doc).doc31 kBpobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu Download this file (Zal_3_do_RK_Instrukcja wypełniania wniosku.docx).docx113 kBpobierz
   Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wniosku o dofinansowanie w GeneratorzeDownload this file (Zal_4_do_RK_Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx117 kBpobierz
   Wzór umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_5_do_RK_Umowa o dofinansowanie.docx).docx269 kBpobierz
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_6_do_RK_Lista dokumentow do zawarcia umowy.docx).docx57 kBpobierz
   Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji dla Polski WschodniejDownload this file (Zal_7_do_RK_Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji Polski Wschodniej.doc).doc276 kBpobierz
   Wzór formularza „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”Download this file (Zal_8_do_RK_Wzor_formularza_analiza_zgodnosci_projektu_z_polityka_ochrony_srodowiska.docx).docx191 kBpobierz
   Wzór promesy kredytowejDownload this file (Zal_9_do_RK_Wzór promesy kredytowej.doc).doc41 kBpobierz
   Wzór promesy leasingowejDownload this file (Zal_10_do_RK_Wzór promesy leasingowej.docx).docx22 kBpobierz
   Lista miast średnich Download this file (Zal_11_RK_lista_miast_średnich.xls).xls71 kBpobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Harmonogram rzeczowo – finansowyDownload this file (Zal_4_Umowa_harmonogram finansowo_rzeczowy.docx).docx117 kBpobierz
   Harmonogram płatnościDownload this file (zal_5_Umowa_harmonogram płatności.docx).docx128 kBpobierz
   Oświadczenia beneficjenta dotyczące kwalifikowalności VATDownload this file (Zal_6_Umowa_oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc31 kBpobierz
   Wzór weksla in blanco Download this file (Wzór_załącznika_do_umowy_wzór_weksla_in_blanco.pdf).pdf10 kBpobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Zal_10_Umowa_Deklaracja_wekslowa_os_fizyczna.docx).docx119 kBpobierz
   Wzór deklaracji dla osób prawnychDownload this file (Zal_11_Umowa_Deklaracja_wekslowa_os_prawna.docx).docx117 kBpobierz
   Lista osób uprawnionych, wskazanych przez beneficjenta upoważnionych do SL2014Download this file (Wzór_lista_osób_uprawnionych_do_obsługi_Systemu_SL2014.docx).docx133 kBpobierz
   Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez BeneficjentówDownload this file (Sposób_realizacji_obowiązkow_informacyjnych.pdf).pdf893 kBpobierz
   Katalog kosztów kwalifikowanychDownload this file (Zal_12_Umowa_ Wykaz kosztów kwalifikowanych.docx).docx116 kBpobierz
   Rejestr RyzykDownload this file (Zał_13_Umowa_Rejestr_ryzyk.xls).xls56 kBpobierz
   Instrukcja do rejestru RyzykDownload this file (instrukcja _rejestr ryzyk.pdf).pdf436 kBpobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie
   Formularz informacji o pomocy de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznej.doc).doc140 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnej.doc).doc140 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeńDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeń.doc).doc42 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.doc).doc320 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o braku przekroczenia limitu art. 28 rozporządzenia 651/2014Download this file (Wzór_oświadczenia_o_braku_przekroczenia_limitu_art_28_rozporządzenia_651_2014.doc).doc143 kBpobierz
   Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej Download this file (Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji.docx).docx15 kBpobierz