Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie o dofinansowanie do poddziałania 1.3.1 POPW w 2018 rokuDownload this file (Ogloszenie 1.3.1 20.04.2018.pdf).pdf252 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu zmiana wprowadzona 27.07.2018Download this file (Regulamin Konkursu_1.3.1.docx).docx410 kB pobierz
   Komunikat z dnia 27.07.2018Download this file (Komunikat z dnia 27.07.2018.pdf).pdf141 kB pobierz
   Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia.pdf).pdf549 kB pobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie zmiana wprowadzona 27.07.2018Download this file (Wzór wniosku o dofinansowanie zmiana wprowadzona 27.07.2018.docx).docx418 kB pobierz
   Wzór załącznika do wniosku - Tabele finansoweDownload this file (Wzór załącznika do wniosku - Tabele finansowe.xlsx).xlsx64 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku zmiana wprowadzona 27.07.2018Download this file (Instrukcja wypełniania wniosku zmiana wprowadzona 27.07.2018.docx).docx436 kB pobierz
   Wzór Umowy o dofinansowanie zmiana wprowadzona 27.07.2018Download this file (Wzór Umowy o dofinansowanie zmiana wprowadzona 27.07.2018.docx).docx424 kB pobierz
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowyDownload this file (Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.docx).docx361 kB pobierz
   Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji PWDownload this file (Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji PW.docx).docx184 kB pobierz
   Wzór formularza analiza zgodności z polityką ochrony środowiskaDownload this file (Wzór formularza analiza zgodnosci z polityką ochr. środ..docx).docx370 kB pobierz
   Wzór promesy kredytowejDownload this file (Wzór promesy kredytowej.docx).docx25 kB pobierz
   Wzór promesy leasingowejDownload this file (Wzór promesy leasingowej.docx).docx23 kB pobierz
   Lista miast średnichDownload this file (Lista miast średnich.xlsx).xlsx17 kB pobierz
   Wzór upoważnienia dla banku zmiana wprowadzona 27.07.2018Download this file (Wzór upoważnienia dla banku zmiana wprowadzona 27.07.2018.docx).docx14 kB pobierz

 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy
   Wzór oświadczenia o braku przekroczenia limituDownload this file (Wzór_oświadczenia o braku przekroczenia limitu.doc).doc143 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP POPWDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP POPW.doc).doc319 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc383 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba_fizycznaDownload this file (wzór deklaracji o niekaralności - osoba_fizyczna.doc).doc26 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.doc).doc25 kB pobierz
   Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacjiDownload this file (Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji.docx).docx354 kB pobierz
   Formularz pomoc inna niż pomocDownload this file (Formularz pomoc inna niż pomoc.xlsx).xlsx83 kB pobierz
   Sytuacja finansowa przedsiębiorcy - Informacja nt. zatrudnienia Download this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy_Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls58 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Harmonogram rzeczowo – finansowyDownload this file (harmonogram finansowo_rzeczowy.docx).docx352 kB pobierz
   Harmonogram płatnościDownload this file (harmonogram płatności.docx).docx350 kB pobierz
   Oświadczenia beneficjenta dotyczące kwalifikowalności VATDownload this file (Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc).doc370 kB pobierz
   Wzór weksla in blancoDownload this file (Wzór weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx358 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx354 kB pobierz
   Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracjiDownload this file (Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej.doc).doc56 kB pobierz
   Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnieńDownload this file (Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień obowiązujący od 01.01.18.doc).doc395 kB pobierz
   Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez BeneficjentówDownload this file (Sposób realizacji obowiązków informacyjnych.doc).doc12563 kB pobierz
   Katalog kosztów kwalifikowanychDownload this file (Wykaz kosztów kwalifikowanych.docx).docx356 kB pobierz
   Rejestr RyzykDownload this file (Rejestr_ryzyk.xls).xls56 kB pobierz
   Instrukcja do rejestru ryzykDownload this file (Instrukcja do rejestru ryzyk.pdf).pdf436 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu obowiązywał do 26.07.18Download this file (Regulamin Konkursu 1.3.1.pdf).pdf340 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku obowiązywał do 26.07.18Download this file (Instrukcja wypełniania wniosku.docx).docx436 kB pobierz
   Wzór umowy o dofinansowanie obowiązywał do 26.07.18Download this file (Wzór Umowy o dofinansowanie.docx).docx419 kB pobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie projektu obowiązywał do 26.07.18Download this file (Wzór wniosku o dofinansowanie.docx).docx417 kB pobierz