Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do etapu II działania 1.4 POPW w 2017 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie do etapu II działania 1.4 POPW w 2017 r..pdf).pdf269 kB pobierz

 Regulamin konkursu wraz z załącznikami
   Regulamin konkursu – obowiązujący od 01.01.2018Download this file (Regulamin konkursu_II etap_ obowiązujący od 1.01.2018.pdf).pdf335 kB pobierz
   Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia Download this file (Zal_1_ RK_Kryteria_1.4_II etap_POPW_31.01.2017.pdf).pdf174 kB pobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (zal_2_RK_wzór wniosku o dofinansowanie.docx).docx105 kB pobierz
   Zał. do wniosku Tabele finansowe Sytuacja finansowa wnioskodawcy ob. od 01.02.18Download this file (Zał. do wniosku Tabele finansowe sytuacja finansowa wnioskodawcy ob. od 01.02.18.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Zał. do wniosku Tabele finansowe 20 produktów ob. od 01.02.18 Download this file (Zał. do wniosku Tabele finansowe sytuacja finansowa wnioskodawcy 20 produktów ob. od 01.02.18.xlsx).xlsx84 kB pobierz
   Załącznik do wniosku - Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VATDownload this file (Zal_2_WoD_OswiadczenieKwalifikowalnosc_VAT.doc).doc31 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu Download this file (Zal_3_RK_Instrukcja_wypelniania_wniosku_EtapII.docx).docx104 kB pobierz
   Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wniosku o dofinansowanie w GeneratorzeDownload this file (Zal_4_RK_Oswiadczenie_o_złozeniu_wniosku_w_GW.docx).docx114 kB pobierz
   Wzór umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_5_RK_wzór umowy o dofinansowanie.docx).docx273 kB pobierz
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_6_RK_Lista_dokumentow_do_zawarcia_umowy.docx).docx59 kB pobierz
   Wzór formularza „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”Download this file (Zal_7_do_RK_Wzor_formularza_analiza_zgodnosci_projektu_z_polityka_ochrony_srodowiska.docx).docx191 kB pobierz
   Wzór promesy kredytowejDownload this file (Zal_8_RK_Wzór promesy kredytowej.doc).doc44 kB pobierz
   Wzór promesy leasingowejDownload this file (Zal_9_RK_Wzór promesy leasingowej.docx).docx21 kB pobierz

 Sprawozdanie z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczej
   Wzór sprawozdania z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczejDownload this file (Wzór sprawozdania z wdrożenia zatwierdzonej strategii wzorniczej.docx).docx27 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Harmonogram rzeczowo – finansowyDownload this file (Zal_2_ Umowa_harmonogram rzeczowo_finansowy.docx).docx15 kB pobierz
   Harmonogram płatnościDownload this file (Zal_3_umowa_harmonogram płatności.docx).docx128 kB pobierz
   Oświadczenia beneficjenta dotyczące kwalifikowalności VATDownload this file (Zal_4_Umowa_Oswiadczenie_VAT.doc).doc139 kB pobierz
   Wzór weksla in blanco Download this file (Zal_5_Umowa_wzor_weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Zal_6_Umowa_Deklaracja_wekslowa_os_fizyczna.docx).docx120 kB pobierz
   Wzór deklaracji dla osób prawnychDownload this file (Zal_7_Umowa_Deklaracja_wekslowa_os_prawna.docx).docx120 kB pobierz
   Lista osób upoważnionych do SL2014 obowiązująca do 31.12.17 Download this file (Zal_8_Umowa_Lista_osób_uprawnionych_do_obsługi_Systemu_SL2014.docx).docx133 kB pobierz
   Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień obowiązujący od 01.01.18Download this file (Wniosek o nadanie zmianę i wycofanie uprawnień obowiązujący od 01.01.18.doc).doc89 kB pobierz
   Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez BeneficjentówDownload this file (Zal_9_Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów.pdf).pdf893 kB pobierz
   Katalog kosztów kwalifikowanychDownload this file (Zal_ 12_ Umowa_wykaz kosztów kwalifikowanych.docx).docx114 kB pobierz
   Rejestr RyzykDownload this file (Zał_13_Umowa_Rejestr_ryzyk.xls).xls57 kB pobierz
   Instrukcja do rejestru RyzykDownload this file (instrukcja _rejestr ryzyk.pdf).pdf436 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie
   Formularz informacji o pomocy de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Formularz – pomoc inna niż de minimisDownload this file (Formularz – pomoc inna niż de minimis.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznej.doc).doc140 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnej.doc).doc140 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeńDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeń.doc).doc42 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_kryteriów_MSP_POPW.doc).doc547 kB pobierz
   Oświadczenie o sytuacji ekonomicznejDownload this file (Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji.docx).docx15 kB pobierz
   Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARPDownload this file (Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARP.docx).docx58 kB pobierz
   Wzór Oświadczenia o wysokości pomocy de minimisDownload this file (Wzór Oświadczenia o wysokości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie uzyskanej przez wnioskodawcę.doc).doc143 kB pobierz
   Wzór oświadczenia dla podmiotów ubiegających się o regionalną pomoc inwestycyjnąDownload this file (Wzór oświadczenia dla podmiotów ubiegających się o regionalną pomoc inwestycyjną.docx).docx16 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu obowiązujący do 05.06.17Download this file (Regulamin_konkursu_EtapII.docx).docx102 kB pobierz
   Regulamin konkursu obowiązujący od 6.05.2017 do 31.12.2017Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 06.06.17.docx).docx102 kB pobierz
   Zał.do wniosku Tabele finansowe Sytuacja finansowa wnioskodawcy ob.do 31.01.18Download this file (Zal_1_WoD_Tabele finansowe - aktualizacja.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Zał. do wniosku Tabele finansowe 20 produktów ob. do 31.01.18Download this file (Zal_1_WoD_Tabele finansowe - 1.4 POPW II ETAP 2017 - 20 produktów.xlsx).xlsx84 kB pobierz