Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do etapu II działania 1.4 POPW w 2017 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie do etapu II działania 1.4 POPW w 2017 r..pdf).pdf269 kB pobierz

 Regulamin konkursu wraz z załącznikami
   Regulamin konkursu obowiązujący od 06.06.17Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 06.06.17.docx).docx102 kB pobierz
   Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia Download this file (Zal_1_ RK_Kryteria_1.4_II etap_POPW_31.01.2017.pdf).pdf174 kB pobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (zal_2_RK_wzór wniosku o dofinansowanie.docx).docx105 kB pobierz
   Załącznik do wniosku - Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcyDownload this file (Zal_1_WoD_Tabele finansowe - aktualizacja.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Zał. do wniosku - Tabele finansowe Sytuacja finansowa wnioskodawcy 20 produktówDownload this file (Zal_1_WoD_Tabele finansowe - 1.4 POPW II ETAP 2017 - 20 produktów.xlsx).xlsx84 kB pobierz
   Załącznik do wniosku - Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VATDownload this file (Zal_2_WoD_OswiadczenieKwalifikowalnosc_VAT.doc).doc31 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu Download this file (Zal_3_RK_Instrukcja_wypelniania_wniosku_EtapII.docx).docx104 kB pobierz
   Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wniosku o dofinansowanie w GeneratorzeDownload this file (Zal_4_RK_Oswiadczenie_o_złozeniu_wniosku_w_GW.docx).docx114 kB pobierz
   Wzór umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_5_RK_wzór umowy o dofinansowanie.docx).docx273 kB pobierz
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_6_RK_Lista_dokumentow_do_zawarcia_umowy.docx).docx59 kB pobierz
   Wzór formularza „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”Download this file (Zal_7_do_RK_Wzor_formularza_analiza_zgodnosci_projektu_z_polityka_ochrony_srodowiska.docx).docx191 kB pobierz
   Wzór promesy kredytowejDownload this file (Zal_8_RK_Wzór promesy kredytowej.doc).doc44 kB pobierz
   Wzór promesy leasingowejDownload this file (Zal_9_RK_Wzór promesy leasingowej.docx).docx21 kB pobierz

 Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu
   Harmonogram rzeczowo – finansowyDownload this file (Zal_2_ Umowa_harmonogram rzeczowo_finansowy.docx).docx15 kB pobierz
   Harmonogram płatnościDownload this file (Zal_3_umowa_harmonogram płatności.docx).docx128 kB pobierz
   Oświadczenia beneficjenta dotyczące kwalifikowalności VATDownload this file (Zal_4_Umowa_Oswiadczenie_VAT.doc).doc139 kB pobierz
   Wzór weksla in blanco Download this file (Zal_5_Umowa_wzor_weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Zal_6_Umowa_Deklaracja_wekslowa_os_fizyczna.docx).docx120 kB pobierz
   Wzór deklaracji dla osób prawnychDownload this file (Zal_7_Umowa_Deklaracja_wekslowa_os_prawna.docx).docx120 kB pobierz
   Lista osób uprawnionych, wskazanych przez beneficjenta upoważnionych do SL2014Download this file (Zal_8_Umowa_Lista_osób_uprawnionych_do_obsługi_Systemu_SL2014.docx).docx133 kB pobierz
   Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez BeneficjentówDownload this file (Zal_9_Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów.pdf).pdf893 kB pobierz
   Katalog kosztów kwalifikowanychDownload this file (Zal_ 12_ Umowa_wykaz kosztów kwalifikowanych.docx).docx114 kB pobierz
   Rejestr RyzykDownload this file (Zał_13_Umowa_Rejestr_ryzyk.xls).xls57 kB pobierz
   Instrukcja do rejestru RyzykDownload this file (instrukcja _rejestr ryzyk.pdf).pdf436 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie
   Formularz informacji o pomocy de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Formularz – pomoc inna niż de minimisDownload this file (Formularz – pomoc inna niż de minimis.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznej.doc).doc140 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnej.doc).doc140 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeńDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeń.doc).doc42 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_kryteriów_MSP_POPW.doc).doc547 kB pobierz
   Oświadczenie o sytuacji ekonomicznejDownload this file (Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji.docx).docx15 kB pobierz
   Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARPDownload this file (Zasady przyjmowania, przechowywania oraz zwrotu zabezpieczeń w PARP.docx).docx58 kB pobierz
   Wzór Oświadczenia o wysokości pomocy de minimisDownload this file (Wzór Oświadczenia o wysokości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie uzyskanej przez wnioskodawcę.doc).doc143 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu obowiązujący do 05.06.17Download this file (Regulamin_konkursu_EtapII.docx).docx102 kB pobierz