Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie obowiązujące od 11.10.2018 r.Download this file (Ogloszenie konkursu 2.3.2 Bony na innowacje etap I 10.2018.pdf).pdf237 kB pobierz

 Regulamin konkursu wraz z załącznikami
   Regulamin konkursu obowiązujący od 11.10.2018 r.Download this file (Regulamin konkursu od 11.10.2018.doc).doc231 kB pobierz
   Zał. nr 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (Zał. nr 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia.docx).docx46 kB pobierz
   Zał. nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zał. nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.doc).doc355 kB pobierz
   Zał. nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowania projektuDownload this file (Zał. nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu.doc).doc328 kB pobierz
   Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący od 07.08.2018Download this file (Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu od 07.08.2018.doc).doc296 kB pobierz
   Zał. nr 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowyDownload this file (Zał. nr 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.doc).doc46 kB pobierz
   Zał. nr 6 Wykaz Krajowych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Zał. nr 6 Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.pdf).pdf472 kB pobierz

 Wzory załączników do umowy o dofinansowanie projektu
   Zał. nr 5 do Umowy Wzór weksla in blancoDownload this file (Zał. nr 5 do Umowy Wzór weksla in blanco.pdf).pdf11 kB pobierz
   Zał. nr 5 do Umowy Wzór deklaracji dla osób fizycznychDownload this file (Zał. nr 5 do Umowy Wzór deklaracji dla osób fizycznych.doc).doc38 kB pobierz
   Zał. nr 5 do Umowy Wzór deklaracji dla osób prawnychDownload this file (Zał. nr 5 do Umowy Wzór deklaracji dla osób prawnych.doc).doc36 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu
   Wzor harmonogramu rzeczowo-finansowegoDownload this file (Wzor harmonogramu rzeczowo-finansowego.doc).doc42 kB pobierz
   Wzor harmonogramu płatnościDownload this file (Wzor harmonogramu płatności.xlsx).xlsx13 kB pobierz
   Wzor Oświadczenia o kwalifikowalności VATDownload this file (Wzor Oswiadczenia o kwalifikowalności VAT.doc).doc31 kB pobierz
   Wzor oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzor oświadczenia o spełnianiu kryteriow MSP.doc).doc319 kB pobierz
   Wzór formularza informacji de minimisDownload this file (Wzór formularza informacji de minimis.xls).xls141 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (Wzór oswiadczenia o aktualnosci danych.doc).doc50 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o rachunku bankowymDownload this file (Wzór oświadczenia o rachunku bankowym.doc).doc38 kB pobierz
   Tabela dot. Sytuacji finansowej /Informacja nt. zatrudnieniaDownload this file (Tabela sytuacja finansowa_Informacja nt. zatrudnienia.xls).xls58 kB pobierz
   Wzór wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 2014Download this file (Wzór wykaz osób upoważnionych do obsługi SL 2014.doc).doc97 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o pomocy de minimisDownload this file (Wzór oświadczenia o pomocy de minimis.doc).doc38 kB pobierz

 Archiwum
   Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący do 06.08.18Download this file (Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.doc).doc296 kB pobierz
   Ogłoszenie o konkursie obowiązujące do 10.10.2018 r.Download this file (Ogloszenie konkursu 2.3.2 Bony na innowacje etap I usługowy.pdf).pdf236 kB pobierz
   Regulaminu konkursu obowiązujący do 10.10.2018 r.Download this file (Regulaminu konkursu.doc).doc230 kB pobierz