Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP - konkurs 4 (1/2018 r.)Download this file (Ogłoszenie konkursu 1.2POPW.pdf).pdf343 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu Download this file (Regulamin konkursu_1_2_26012018.docx).docx90 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Zał. nr 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczeniaDownload this file (Zał 1 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia.pdf).pdf162 kB pobierz
   Zał. nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zał 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu_26012018.docx).docx104 kB pobierz
   Zał. nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku - obowiązuje od 26.03.18 r.Download this file (Zał 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie_26032018.pdf).pdf860 kB pobierz
   Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinasowanie - obowiazuje od 15.11.18 r.Download this file (Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinasowanie - obowiazuje od 15.11.2018 r..docx).docx103 kB pobierz
   Zał. nr 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Zał 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.docx).docx42 kB pobierz

 Załączniki do Wniosku o dofinansowanie
   Model biznesowyDownload this file (MODEL BIZNESOWY_26012018.docx).docx72 kB pobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Zał. 3 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.docx).docx55 kB pobierz
   Tabele finansowe - wnioskodawca sporządzający sprawozdaniaDownload this file (Tabele finansowe - wnioskodawca sporządzający sprawozdania.xlsx).xlsx37 kB pobierz
   Tabele finansowe - wnioskodawca nie sporządzający sprawozdańDownload this file (Tabele finansowe - wnioskodawca nie sporządzający sprawozdań.xlsx).xlsx16 kB pobierz

 Załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu
   Zał. nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Zał.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy.doc).doc151 kB pobierz
   Zał. nr 3 Harmonogram płatnościDownload this file (Zał.3 Harmonogram płatnosci.doc).doc142 kB pobierz
   Zał. nr 4 Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Zał.4 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.DOC).DOC69 kB pobierz
   Zał. nr 5 Wzór weksla in blancoDownload this file (Zał.5 Wzór weksla in blanco.pdf).pdf10 kB pobierz
   Zał. nr 6 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Zał.6 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx118 kB pobierz
   Zał. nr 7 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Zał.7 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx117 kB pobierz
   Zał. nr 8 Obowiązki informacyjne beneficjentaDownload this file (Zał.8 Obowiązki informacyjne beneficjenta.doc).doc12227 kB pobierz
   Zał. nr 9 Listy osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014Download this file (Zał.9 Lista osób uprawnionych, wskazanych przez Beneficjenta zgodnie z § 15 ust. 5 4 Umowy, upoważnionych do obsługi SL2014.doc).doc89 kB pobierz
   Zał. nr 12 Rejestr ryzyk w projektachDownload this file (Zał.12 Rejestr ryzyk w projektach.xls).xls54 kB pobierz
   Zał. nr 13 Katalog kosztów kwalifikowalnychDownload this file (Zał 13 Katalog kosztów kwalifikowalnych.doc).doc81 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.DOC).DOC320 kB pobierz
   Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznejDownload this file (Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej.docx).docx16 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danychDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych.doc).doc67 kB pobierz

 Dokumentacja pomocnicza
   Regionalne Inteligentne SpecjalizacjeDownload this file (Regionalne Inteligentne Specjalizacje.docx).docx182 kB pobierz
   Numer konkursu w bazie konkurencyjnościDownload this file (Numer konkursu w bazie konkurencyjności.pdf).pdf465 kB pobierz

 Archiwum
   Zał. nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku - obowiązywała do 25.03.18 r.Download this file (Zał 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie_26012018.docx).docx122 kB pobierz
   Zał. nr 4 Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązywał do 14.11.18 r.Download this file (Zał 4 Wzór umowy o dofinansowanie_26012018.docx).docx155 kB pobierz