Pytania i odpowiedzi - spotkania informacyjne 1.3.1 POPW
   Pytania i odpowiedzi POPW 1.3.1 BiałystokDownload this file (Pytania i odpowiedzi POPW 1.3.1 Białystok.pdf).pdf396 kBpobierz
   Pytania i odpowiedzi POPW 1.3.1 KielceDownload this file (Pytania i odpowiedzi POPW 1.3.1 Kielce.pdf).pdf372 kBpobierz
   Pytania i odpowiedzi POPW 1.3.1 LublinDownload this file (Pytania i odpowiedzi POPW 1.3.1 Lublin.pdf).pdf418 kBpobierz
   Pytania i odpowiedzi POPW 1.3.1 OlsztynDownload this file (Pytania i odpowiedzi POPW 1.3.1 Olsztyn.pdf).pdf406 kBpobierz
   Pytania i odpowiedzi POPW 1.3.1 RzeszówDownload this file (Pytania i odpowiedzi POPW 1.3.1 Rzeszów.pdf).pdf279 kBpobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od dnia 26.07.2016 r.Download this file (Regulamin_konkursu_od dnia_26.07.2016.doc).doc328 kBpobierz

  Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (Załącznik_nr_1_kryteria wyboru projektów.pdf).pdf228 kBpobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik_nr_2_Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.docx).docx168 kBpobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wnioskuDownload this file (Załącznik_nr_3_Instrukcja wypełniania wniosku.docx).docx117 kBpobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Załącznik_nr_4_Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx20 kBpobierz
   Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanieDownload this file (Załącznik_nr_5_Wzór umowy o dofinansowanie.docx).docx264 kBpobierz
   Załącznik nr 6 Lista dokumentow do zawarcia umowyDownload this file (Załącznik_nr_6_Lista dokumentow do zawarcia umowy.docx).docx54 kBpobierz
   Załącznik nr 7 Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji Polski WschodniejDownload this file (Załącznik_nr_7_Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji Polski Wschodniej.doc).doc275 kBpobierz

  Załączniki do Wniosku o dofinansowanie
   Wzór załącznika do wniosku oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Wzór_załącznika_do_wniosku_oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc31 kBpobierz
   Wzór załącznika do wniosku tabele finansoweDownload this file (Wzór_załącznika_do_wniosku_tabele_finansowe.xlsx).xlsx38 kBpobierz

 Listę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie
   Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiskaDownload this file (Analiza_zgodności_projektu_z_polityką_ochrony_środowiska.doc).doc215 kBpobierz
   Harmonogram płatności - informacje SL2014Download this file (Harmonogram_płatnosci - informacje_SL2014.pdf).pdf303 kBpobierz
   Sposób realizacji obowiązków informacyjnychDownload this file (Sposób_realizacji_obowiązkow_informacyjnych.pdf).pdf902 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (Wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna.doc).doc140 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (Wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc141 kBpobierz
   Wzór formularza informacji pomoc inna niż de minimisDownload this file (Wzór_formularza_informacji_pomoc_inna_niż_de_minimis.xlsx).xlsx82 kBpobierz
   Wzór harmonogram płatnościDownload this file (Wzór_harmonogram_płatności.doc).doc161 kBpobierz
   Wzór harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Wzór_harmonogram_rzeczowo_finansowy.doc).doc171 kBpobierz
   Wzór informacji o braku powiązania z innymi projektamiDownload this file (Wzór_informacji_o_braku_powiązania_z_innymi_projektami.doc).doc155 kBpobierz
   Wzór lista osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014Download this file (Wzór_lista_osób_uprawnionych_do_obsługi_Systemu_SL2014.docx).docx133 kBpobierz
   Wzór oświadczenia aktualny adres zamieszkania CEIDGDownload this file (Wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG.doc).doc143 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o braku przekroczenia limitu art. 28 rozporządzenia 651/2014Download this file (Wzór_oświadczenia_o_braku_przekroczenia_limitu_art_28_rozporządzenia_651_2014.doc).doc143 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP POPWDownload this file (Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_kryteriów_MSP_POPW.doc).doc550 kBpobierz
   Wzór oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Wzór_oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc145 kBpobierz
   Wzór załącznika do umowy - deklaracja wekslowa osoba fizycznaDownload this file (Wzór_załącznika_do_umowy_deklaracja_wekslowa_osoba_fizyczna.doc).doc41 kBpobierz
   Wzór załącznika do umowy wzór - deklaracji wekslowej osoba prawnaDownload this file (Wzór_załącznika_do_umowy_wzór_deklaracji_wekslowej_osoba_prawna_.doc).doc38 kBpobierz
   Wzór załącznika do umowy - wzór weksla in blancoDownload this file (Wzór_załącznika_do_umowy_wzór_weksla_in_blanco.pdf).pdf9 kBpobierz
   Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracjiDownload this file (Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej.doc).doc56 kBpobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu - obowiązywał do 25.07.2016 r.Download this file (Regulamin_konkursu_do_dnia_25.07.2016.doc).doc328 kBpobierz