Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
   Pytania i odpowiedzi Działanie 1.2 Internacjonalizacja MSPDownload this file (2016-04-12_FAQ_1 2POPW_pytania_odpowiedzi_do_publikacji.pdf).pdf700 kBpobierz
   Wybór wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji w Działaniu 1.2 POPWDownload this file (Wybór wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji w Działaniu 1.2 POPW.pdf).pdf304 kBpobierz

 Dokumentacja pomocnicza
   Wartość wskaźnika przedsiębiorczościDownload this file (Wartość wskaźnika przedsiębiorczości.pdf).pdf319 kBpobierz
   Wykaz zmian w dokumentacji z dnia 28.04.2016 r.Download this file (Wykaz zmian w dokumentacji.28042016.xlsx).xlsx13 kBpobierz
    Wykaz Regionalnych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Regionalne_Inteligentne_Specjalizacje.doc).doc275 kBpobierz
   Sytuacja finansowa przedsiębiorcy i zatrudnienieDownload this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy i zatrudnienie.xls).xls56 kBpobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin Konkursu - obowiązuje od 28.04.2016 r.Download this file (Regulamin Konkursu od 280416.docx).docx102 kBpobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Kryteria wyboru projektówDownload this file (Zał.1 Kryteria wyboru projektów.pdf).pdf768 kBpobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiazuje od 28.04.16 r. Download this file (Zał.2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu280416.docx).docx90 kBpobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie - obowiązuje od 28.04.2016 r.Download this file (Zał.3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu.280416.docx).docx90 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zał.4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx112 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o uzupełnieniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zał.5 Wzór oświadczenia o uzupełnieniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx37 kBpobierz
   Umowa o dofiansowanieDownload this file (Zał.6 Umowa o dofiansowanie.docx).docx256 kBpobierz
   Umowa warunkowa o dofinansowanieDownload this file (Umowa warunkowa o dofinansowanie.docx).docx256 kBpobierz
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Zał.7 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.docx).docx57 kBpobierz
   Zakres minimalny umowy warunkowej z wykonawcą usług doradczychDownload this file (Zał.8 Zakres minimalny umowy warunkowej z wykonawcą usług doradczych.docx).docx51 kBpobierz

  Załącznik do wniosku o dofinansowanie
   Lista sprawdzająca poprawność wyboru wykonawcyDownload this file (Lista sprawdzająca poprawność wyboru wykonawcy.doc).doc452 kBpobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc).doc31 kBpobierz
   Tabele finansowe Download this file (Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza.xlsx).xlsx34 kBpobierz

  Załączniki do umowy o dofinansowanie
   Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Zał.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy.doc).doc152 kBpobierz
   Harmonogram płatnosciDownload this file (Zał.3 Harmonogram płatnosci.doc).doc148 kBpobierz
   Standard tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacjiDownload this file (Zał.4 Standard tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji.docx).docx121 kBpobierz
   Oświadczenie Beneficjenta dotyczące podatku VATDownload this file (Zał.5 Oświadczenie Beneficjenta dotyczące podatku VAT.doc).doc139 kBpobierz
   Wzór weksla in blancoDownload this file (Zał.6 Wzór weksla in blanco.pdf).pdf10 kBpobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Zał.7 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx118 kBpobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Zał.8 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx118 kBpobierz
   Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentówDownload this file (Zał.9 Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów.doc).doc11635 kBpobierz

 Wzory dokumentów niezbednych do przygotowania umowy o dofinansowanie
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznej.doc).doc141 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnej.doc).doc141 kBpobierz
   Wzór Listy osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014Download this file (Wzór Listy osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014.docx).docx133 kBpobierz
   Wzór oświadczenia dotyczącego aktualnego adresu zamieszkaniaDownload this file (Wzór oświadczenia dotyczącego aktualnego adresu zamieszkania.doc).doc142 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeńDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeń.doc).doc42 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.DOC).DOC320 kBpobierz

 Archiwum
   Regulamin Konkursu - obowiązywał do 13.04.2016 r.Download this file (Regulamin Konkursu.docx).docx101 kBpobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązywał do 13.04.2016 r.Download this file (Zał.2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.docx).docx89 kBpobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie - obowiązywała do 13.04.2016 r.Download this file (Zał.3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu.docx).docx90 kBpobierz
   Regulamin Konkursu - obowiązywał od 14.04.2016 r. do 27.04.2016Download this file (Regulamin Konkursu_14042016.docx).docx101 kBpobierz
   Wykaz zmian w dokumentacji z dnia 14.04.2016 r.Download this file (Wykaz zmian w dokumentacji.pdf).pdf198 kBpobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiazywał od 14.04.16 r. do 27.04.16Download this file (Zał.2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu_14042016.docx).docx90 kBpobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie-obowiązywała od 14.04.16-27.04.16Download this file (Zał.3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu_14042016.docx).docx90 kBpobierz