Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do działania 1.2 POPW 2016Download this file (Ogłoszenie o konkursie do działania 1.2 POPW 2016.pdf).pdf239 kB pobierz

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
   Pytania i odpowiedzi Działanie 1.2 Internacjonalizacja MSPDownload this file (2016-04-12_FAQ_1 2POPW_pytania_odpowiedzi_do_publikacji.pdf).pdf700 kB pobierz

 Dokumentacja pomocnicza
   Wartość wskaźnika przedsiębiorczościDownload this file (Wartość wskaźnika przedsiębiorczości.pdf).pdf319 kB pobierz
   Wybór wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji w Działaniu 1.2 POPWDownload this file (Wybór wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji w Działaniu 1.2 POPW.pdf).pdf304 kB pobierz
   Wykaz zmian w dokumentacji z dnia 28.04.2016 r.Download this file (Wykaz zmian w dokumentacji.28042016.xlsx).xlsx13 kB pobierz
    Wykaz Regionalnych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Regionalne_Inteligentne_Specjalizacje.doc).doc275 kB pobierz
   Sytuacja finansowa przedsiębiorcy i zatrudnienieDownload this file (Sytuacja finansowa przedsiębiorcy i zatrudnienie.xls).xls56 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin Konkursu - obowiązuje od 28.04.2016 r.Download this file (Regulamin Konkursu od 280416.docx).docx102 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Kryteria wyboru projektówDownload this file (Zał.1 Kryteria wyboru projektów.pdf).pdf768 kB pobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiazuje od 28.04.16 r. Download this file (Zał.2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu280416.docx).docx90 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie - obowiązuje od 28.04.2016 r.Download this file (Zał.3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu.280416.docx).docx90 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zał.4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx112 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o uzupełnieniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zał.5 Wzór oświadczenia o uzupełnieniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx37 kB pobierz
   Umowa o dofiansowanieDownload this file (Zał.6 Umowa o dofiansowanie.docx).docx256 kB pobierz
   Umowa warunkowa o dofinansowanieDownload this file (Umowa warunkowa o dofinansowanie.docx).docx256 kB pobierz
   Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Zał.7 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.docx).docx57 kB pobierz
   Zakres minimalny umowy warunkowej z wykonawcą usług doradczychDownload this file (Zał.8 Zakres minimalny umowy warunkowej z wykonawcą usług doradczych.docx).docx51 kB pobierz

  Załącznik do wniosku o dofinansowanie
   Lista sprawdzająca poprawność wyboru wykonawcyDownload this file (Lista sprawdzająca poprawność wyboru wykonawcy.doc).doc452 kB pobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc).doc31 kB pobierz
   Tabele finansowe Download this file (Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza.xlsx).xlsx34 kB pobierz

  Załączniki do umowy o dofinansowanie
   Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Zał.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy.doc).doc152 kB pobierz
   Harmonogram płatnosciDownload this file (Zał.3 Harmonogram płatnosci.doc).doc148 kB pobierz
   Standard tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacjiDownload this file (Zał.4 Standard tworzenia Modelu biznesowego internacjonalizacji.docx).docx121 kB pobierz
   Oświadczenie Beneficjenta dotyczące podatku VATDownload this file (Zał.5 Oświadczenie Beneficjenta dotyczące podatku VAT.doc).doc139 kB pobierz
   Wzór weksla in blancoDownload this file (Zał.6 Wzór weksla in blanco.pdf).pdf10 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Zał.7 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx118 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Zał.8 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx118 kB pobierz
   Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentówDownload this file (Zał.9 Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów.doc).doc11635 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbednych do przygotowania umowy o dofinansowanie
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznej.doc).doc141 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnej.doc).doc141 kB pobierz
   Wzór Listy osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014Download this file (Wzór Listy osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014.docx).docx133 kB pobierz
   Wzór oświadczenia dotyczącego aktualnego adresu zamieszkaniaDownload this file (Wzór oświadczenia dotyczącego aktualnego adresu zamieszkania.doc).doc142 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeńDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeń.doc).doc42 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.DOC).DOC320 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin Konkursu - obowiązywał do 13.04.2016 r.Download this file (Regulamin Konkursu.docx).docx101 kB pobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiązywał do 13.04.2016 r.Download this file (Zał.2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.docx).docx89 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie - obowiązywała do 13.04.2016 r.Download this file (Zał.3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu.docx).docx90 kB pobierz
   Regulamin Konkursu - obowiązywał od 14.04.2016 r. do 27.04.2016Download this file (Regulamin Konkursu_14042016.docx).docx101 kB pobierz
   Wykaz zmian w dokumentacji z dnia 14.04.2016 r.Download this file (Wykaz zmian w dokumentacji.pdf).pdf198 kB pobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - obowiazywał od 14.04.16 r. do 27.04.16Download this file (Zał.2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu_14042016.docx).docx90 kB pobierz
   Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie-obowiązywała od 14.04.16-27.04.16Download this file (Zał.3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu_14042016.docx).docx90 kB pobierz