Regulamin Konkursu
   Regulamin Konkursu 1.2 POPW II EtapDownload this file (Regulamin Konkursu_II etap.docx).docx107 kBpobierz

 Załączniki do Regulaminu Konkursu
   Zał.1 do RK - Kryteria wyboru projektówDownload this file (Zał.1 Kryteria wyboru projektów.pdf).pdf1025 kBpobierz
   Zał.2 do RK - Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zał.2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.docx).docx93 kBpobierz
   Zał.3 do RK - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektuDownload this file (Zał.3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu.docx).docx101 kBpobierz
   Zał.4 do RK - Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zał.4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx112 kBpobierz
   Zał.5 do RK - Wzór umowy o dofiansowanie II etapDownload this file (Zał.5 Wzór umowy o dofiansowanie II etap.docx).docx269 kBpobierz
   Zał.6 do RK - Lista dokumentów do zawarcia umowyDownload this file (Zał.6 Lista dokumentów do zawarcia umowy.doc).doc98 kBpobierz

 Załączniki do Wniosku o dofinansowanie
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc).doc31 kBpobierz
   Tabele finansowe - wnioskodawca sporządzający sprawozdaniaDownload this file (Tabele finansowe - wnioskodawca sporządzający sprawozdania.xlsx).xlsx36 kBpobierz
   Tabele finansowe - wnioskodawca nie sporządzający sprawozdańDownload this file (Tabele finansowe - wnioskodawca nie sporządzający sprawozdań.xls).xls54 kBpobierz

 Załączniki do Umowy o dofinansowanie
   Zał.2 do Umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Zał.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy.doc).doc152 kBpobierz
   Zał.3 do Umowy - Harmonogram płatnosciDownload this file (Zał.3 Harmonogram płatnosci.doc).doc142 kBpobierz
   Zał.4 do Umowy - Oświadczenie Beneficjenta dotyczące podatku VATDownload this file (Zał.4 Oświadczenie Beneficjenta dotyczące podatku VAT.doc).doc139 kBpobierz
   Zał.5 do Umowy - Wzór weksla in blancoDownload this file (Zał.5 Wzór weksla in blanco.pdf).pdf10 kBpobierz
   Zał.6 do Umowy - Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Zał.6 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx120 kBpobierz
   Zał.7 do Umowy - Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Zał.7 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx117 kBpobierz
   Zał.8 do Umowy - Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentówDownload this file (Zał.8 Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów.doc).doc11635 kBpobierz
   Zał.12 do Umowy - Rejestr ryzyk w projektachDownload this file (Zał.12 Rejestr ryzyk w projektach.xls).xls54 kBpobierz

 Dokumentacja pomocnicza
   Regionalne Inteligentne SpecjalizacjeDownload this file (Regionalne_Inteligentne_Specjalizacje.doc).doc275 kBpobierz

 Wzory dokumentów niezbednych do przygotowania umowy o dofinansowanie
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznej.docDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznej.doc).doc141 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnej.doc).doc141 kBpobierz
   Wzór Listy osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014Download this file (Wzór Listy osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014.docx).docx133 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeńDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeń.doc).doc42 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.DOC).DOC320 kBpobierz