Regulamin Konkursu
   Regulamin Konkursu 1.2 POPW II EtapDownload this file (Regulamin Konkursu_II etap.docx).docx107 kBpobierz

 Załączniki do Regulaminu Konkursu
   Zał.1 do RK - Kryteria wyboru projektówDownload this file (Zał.1 Kryteria wyboru projektów.pdf).pdf1025 kBpobierz
   Zał.2 do RK - Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zał.2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.docx).docx93 kBpobierz
   Zał.3 do RK - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektuDownload this file (Zał.3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu.docx).docx101 kBpobierz
   Zał.4 do RK - Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zał.4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx112 kBpobierz
   Zał.5 do RK - Wzór umowy o dofiansowanie II etapDownload this file (Zał.5 Wzór umowy o dofiansowanie II etap.docx).docx269 kBpobierz
   Zał.6 do RK - Lista dokumentów do zawarcia umowy obowiązujący od 05.05.2017Download this file (Zał.6 do RK - Lista dokumentów do zawarcia umowy - obowiązuje od 5.05.2017.doc).doc99 kBpobierz

 Załączniki do Wniosku o dofinansowanie
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc).doc31 kBpobierz
   Tabele finansowe - wnioskodawca sporządzający sprawozdaniaDownload this file (Tabele finansowe - wnioskodawca sporządzający sprawozdania.xlsx).xlsx36 kBpobierz
   Tabele finansowe - wnioskodawca nie sporządzający sprawozdańDownload this file (Tabele finansowe - wnioskodawca nie sporządzający sprawozdań.xls).xls54 kBpobierz

 Załączniki do Umowy o dofinansowanie
   Zał.2 do Umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Zał.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy.doc).doc152 kBpobierz
   Zał.3 do Umowy - Harmonogram płatnosciDownload this file (Zał.3 Harmonogram płatnosci.doc).doc142 kBpobierz
   Zał.4 do Umowy - Oświadczenie Beneficjenta dotyczące podatku VATDownload this file (Zał.4 Oświadczenie Beneficjenta dotyczące podatku VAT.doc).doc139 kBpobierz
   Zał.5 do Umowy - Wzór weksla in blancoDownload this file (Zał.5 Wzór weksla in blanco.pdf).pdf10 kBpobierz
   Zał.6 do Umowy - Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Zał.6 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx120 kBpobierz
   Zał.7 do Umowy - Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Zał.7 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx117 kBpobierz
   Zał.8 do Umowy - Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentówDownload this file (Zał.8 Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów.doc).doc11635 kBpobierz
   Zał.12 do Umowy - Rejestr ryzyk w projektachDownload this file (Zał.12 Rejestr ryzyk w projektach.xls).xls54 kBpobierz

 Dokumentacja pomocnicza
   Regionalne Inteligentne SpecjalizacjeDownload this file (Regionalne_Inteligentne_Specjalizacje.doc).doc275 kBpobierz
   Pomoc na te same rynki geograficzneDownload this file (Pomoc na te same rynki geograficzne.pdf).pdf40 kBpobierz
   Niedozwolona pomoc eksportowaDownload this file (Niedozwolona pomoc eksportowa.pdf).pdf133 kBpobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznej.docDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznej.doc).doc141 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnej.doc).doc141 kBpobierz
   Wzór Listy osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014Download this file (Wzór Listy osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014.docx).docx133 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeńDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeń.doc).doc42 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.DOC).DOC320 kBpobierz
   Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznejDownload this file (Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej.docx).docx16 kBpobierz

 Archiwum
   Zał.6 do RK - Lista dokumentów do zawarcia umowy obowiązujący do 04.05.2017Download this file (Zał.6 Lista dokumentów do zawarcia umowy.doc).doc98 kBpobierz