Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do II Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚPDownload this file (Ogłoszenie o konkursie do II Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.pdf).pdf281 kB pobierz

 Regulamin Konkursu
   Regulamin Konkursu 1.2 POPW II Etap obowiązujący od 01.01.2018Download this file (Regulamin Konkursu 1.2 POPW II Etap - aktualizacja 01.01.2018.docx).docx92 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu Konkursu
   Zał.1 do RK - Kryteria wyboru projektówDownload this file (Zał.1 Kryteria wyboru projektów.pdf).pdf1025 kB pobierz
   Zał.2 do RK - Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zał.2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.docx).docx93 kB pobierz
   Zał.3 do RK - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektuDownload this file (Zał.3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu.docx).docx101 kB pobierz
   Zał.4 do RK - Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Zał.4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx112 kB pobierz
   Zał.5 do RK - Wzór umowy o dofiansowanie II etapDownload this file (Zał.5 Wzór umowy o dofiansowanie II etap.docx).docx269 kB pobierz
   Zał.6 do RK - Lista dokumentów do zawarcia umowy obowiązujący od 05.05.2017Download this file (Zał.6 do RK - Lista dokumentów do zawarcia umowy - obowiązuje od 5.05.2017.doc).doc99 kB pobierz

 Załączniki do Wniosku o dofinansowanie
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc).doc31 kB pobierz
   Tabele finansowe - wnioskodawca sporządzający sprawozdaniaDownload this file (Tabele finansowe - wnioskodawca sporządzający sprawozdania.xlsx).xlsx36 kB pobierz
   Tabele finansowe - wnioskodawca nie sporządzający sprawozdańDownload this file (Tabele finansowe - wnioskodawca nie sporządzający sprawozdań.xls).xls54 kB pobierz

 Załączniki do Umowy o dofinansowanie
   Zał.2 do Umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Zał.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy.doc).doc152 kB pobierz
   Zał.3 do Umowy - Harmonogram płatnosciDownload this file (Zał.3 Harmonogram płatnosci.doc).doc142 kB pobierz
   Zał.4 do Umowy - Oświadczenie Beneficjenta dotyczące podatku VATDownload this file (Zał.4 Oświadczenie Beneficjenta dotyczące podatku VAT.doc).doc139 kB pobierz
   Zał.5 do Umowy - Wzór weksla in blancoDownload this file (Zał.5 Wzór weksla in blanco.pdf).pdf10 kB pobierz
   Zał.6 do Umowy - Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Zał.6 Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.docx).docx120 kB pobierz
   Zał.7 do Umowy - Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Zał.7 Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.docx).docx117 kB pobierz
   Zał.8 do Umowy - Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentówDownload this file (Zał.8 Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentów.doc).doc11635 kB pobierz
   Zał.12 do Umowy - Rejestr ryzyk w projektachDownload this file (Zał.12 Rejestr ryzyk w projektach.xls).xls54 kB pobierz

 Dokumentacja pomocnicza
   Regionalne Inteligentne SpecjalizacjeDownload this file (Regionalne_Inteligentne_Specjalizacje.doc).doc275 kB pobierz
   Pomoc na te same rynki geograficzneDownload this file (Pomoc na te same rynki geograficzne.pdf).pdf40 kB pobierz
   Niedozwolona pomoc eksportowaDownload this file (Niedozwolona pomoc eksportowa.pdf).pdf133 kB pobierz

 Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznej.docDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby fizycznej.doc).doc141 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnejDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności dla osoby prawnej.doc).doc141 kB pobierz
   Wzór Listy osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014Download this file (Wzór Listy osób uprawnionych do obsługi Systemu SL2014.docx).docx133 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeńDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeń.doc).doc42 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.DOC).DOC320 kB pobierz
   Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznejDownload this file (Oświadczenie w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej.docx).docx16 kB pobierz

 Archiwum
   Zał.6 do RK - Lista dokumentów do zawarcia umowy obowiązujący do 04.05.2017Download this file (Zał.6 Lista dokumentów do zawarcia umowy.doc).doc98 kB pobierz
   Regulamin Konkursu 1.2 POPW II Etap obowiązujący do 28.09.17Download this file (Regulamin Konkursu_II etap.docx).docx107 kB pobierz
   Regulamin Konkursu 1.2 POPW II Etap obowiązujący do 31.12.2017 r.Download this file (Regulamin Konkursu 1.2 POPW II Etap - obowiązujący od 29.09.2017 r..docx).docx109 kB pobierz