Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 1.1.1 POPW w 2015 rokuDownload this file (Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 1.1.1 POPW w 2015 roku.pdf).pdf329 kB pobierz

 Generator wniosków
   Generator wnioskówAccess this URL (https://lsi1420.parp.gov.pl/home).home0 kB pobierz

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
   Pytania i odpowiedziDownload this file (FAQ_1_1_1_pytania_odpowiedzi_16112015.pdf).pdf2051 kB pobierz

  Podręcznik dla Animatorów Platform Startowych
   Podręcznik dla Animatorów Platform Startowych Download this file (PODRĘCZNIK_Platformy startowe_30092015.pdf).pdf790 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu Download this file (Regulamin konkursu.doc).doc340 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (Załącznik_nr_1_kryteria_wyboru.pdf).pdf560 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik_nr_2_wniosek_o_dofinansowanie.docx).docx198 kB pobierz
   Wzór załącznika do wniosku - oświadczenie o vatDownload this file (wzór_załącznika_do_wniosku_ośw_o_kwalif_VAT.doc).doc30 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektuDownload this file (Załącznik_nr_3_Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.doc).doc500 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wnioskuDownload this file (Załącznik_nr_4_Wzór_Oświadczenia_o_złożeniu_wniosku_w_Generatorze_Wniosków.docx).docx23 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia wnioskodawcy o uzupełnieniu wnioskuDownload this file (Załącznik_nr_5_Wzór_Oświadczenia_o_uzupełnieniu_wniosku_w_Generatorze_Wniosków.docx).docx22 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu- obowiązuje od 23.03.2016 r.Download this file (Umowa_o_dofinansowanie_111.docx).docx318 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Załącznik_nr_7_Lista_dokumentów_niezbędnych_do_zawarcia_umowy.docx).docx59 kB pobierz

 Wzory załączników do umowy o dofinansowanie
   Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (wzór_załącznika_do_umowy_HRF.doc).doc56 kB pobierz
   Harmonogram płatnościDownload this file (wzór_załącznika_do_umowy_HP.doc).doc37 kB pobierz
   Oświadczenie Beneficjenta / Partnera dotyczące kwalifikowalności VATDownload this file (wzór_załącznika_do_umowy_ośw_kwal_VAT.doc).doc31 kB pobierz
   Wyciąg z załącznika nr 9 do wytycznych do gromadzenia i przekazywania danychDownload this file (wzór_załącznika_do_umowy_gromadz_danyc.doc).doc131 kB pobierz
   Wzór weksla in blancoDownload this file (wzór_załącznika_do_umowy_wzór_weksla.pdf).pdf9 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (wzór_załącznika_do_umowy_dekl_wekslowa.doc).doc36 kB pobierz
   Planowany zakres informacji wymaganych dla ewaluacji ProjektuDownload this file (wzór_załącznika_do_umowy_plan_zakres.doc).doc82 kB pobierz

 Wzory dokumentów składanych na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór Deklaracji wnioskodawcy o niekaralności (osoba prawna)Download this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc24 kB pobierz

 Akty prawne
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r.Download this file (rozporzadzenie_Ministra_Infrastruktury_i_Rozwoju_z_dnia_13_lipca_2015.pdf).pdf755 kB pobierz
   Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. Download this file (ustawa_z_dnia_11_lipca_2014_o_zasadach_realizacji_programów_2014_2020.pdf).pdf520 kB pobierz

 Archiwum
   Wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązywał do 10.03.2016 r.Download this file (Umowa o dofinansowanie.docx).docx303 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu-obowiązywał do 22.03.2016 r.Download this file (Umowa_111_zmiany_11_03_16.docx).docx281 kB pobierz