Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 1.1.1 POPW w 2018 rokuDownload this file (Ogłoszenie o konkursie.pdf).pdf500 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu Download this file (Regulamin Konkursu.pdf).pdf699 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Zał. nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (Zał nr 1 Kryetria wyboru projektów.pdf).pdf644 kB pobierz
   Zał. 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu obowiązujący od 30.04.18Download this file (Zał. 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu od 30.04.18.docx).docx508 kB pobierz
   Zał. 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązująca od 30.04.18Download this file (Zał. 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązująca od 30.04.18.pdf).pdf792 kB pobierz
   Zał. nr 4 Wzór Umowy o dofinansowanie obowiązujący od 29.10.2018Download this file (Zał. 4 Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący od 29.10.18.pdf).pdf881 kB pobierz
   Zał. nr 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Zał nr 5 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.docx).docx41 kB pobierz

 Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie
   Zał. 2 do WoD Rozszerzony plan finansowy projektu obowiązujący od 30.04.18Download this file (Zał. 2 do WoD - Rozszerzony plan finansowy projektu obowiązujący od 30.04.18.xlsx).xlsx16 kB pobierz
   Załącznik 4 do WoD - Harmonogram osiągania wybranych wskaźników projektuDownload this file (Załącznik 4 do WoD - Harmonogram osiągania wybranych wskaźników projektu.xlsx).xlsx10 kB pobierz

 Wzory załączników do umowy o dofinansowanie
   Załącznik 5 do UoD - Umowa w zakresie przetwarzania danych osobowychDownload this file (Załącznik 5 do UoD - Umowa w zakresie przetwarzania danych osobowych.docx).docx50 kB pobierz
   Załącznik 6 do UoD - Harmonogram płatnościDownload this file (Załącznik 6 do UoD - Harmonogram płatności.doc).doc37 kB pobierz
   Załącznik 7 do UoD - Planowany zakres informacji wymaganych dla monitorowaniaDownload this file (Załącznik 7 do UoD - Planowany zakres informacji wymaganych dla monitorowania projektu.doc).doc60 kB pobierz
   Załącznik 8 do UoD - Wzór WekslaDownload this file (Załącznik 8 do UoD - Wzór Weksla.pdf).pdf10 kB pobierz
   Załącznik 9 do UoD - Deklaracja wekslowaDownload this file (Załącznik 9 do UoD - Deklaracja wekslowa.doc).doc36 kB pobierz
   Załącznik 10 do UoD - Wyciąg z załącznika 9 w zakresie gromadzenia danychDownload this file (Załącznik 10 do UoD - Wyciąg z załącznika 9 w zakresie gromadzenia.doc).doc131 kB pobierz
   Załącznik 12 do UoD - Obowiązki informacyjne beneficjentaDownload this file (Załącznik 12 do UoD - Obowiązki informacyjne beneficjenta.doc).doc12227 kB pobierz
   Załącznik 14 do UoD - Katalog wydatków kwalifikowanychDownload this file (Załącznik 14 do UoD - Katalog wydatków kwalifikowanych.doc).doc81 kB pobierz

 Dokumentacja pomocnicza
   Regionalne Inteligentne SpecjalizacjeDownload this file (Regionalne Inteligentne Specjalizacje.docx).docx182 kB pobierz

 Archiwum
   Zał. nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu obowiązujący do 19.04.18Download this file (Zał nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.docx).docx507 kB pobierz
   Zał. nr 4 Wzór Umowy o dofinansowanie obowiązujący do 28.10.2018Download this file (Zał nr 4 Wzór Umowy o dofinansowanie.docx).docx112 kB pobierz
   Zał.nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku obowiązująca do 19.04.18Download this file (Zał nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.docx).docx530 kB pobierz
   Zał.2 do WoD Rozszerzony plan finansowy obowiązujący do 29.0.18Download this file (Załącznik 2 do WoD - Rozszerzony plan finansowy projektu.xlsx).xlsx11 kB pobierz
   Zał. nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu obowiązujący do 29.04.18Download this file (Zał. nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu obowiązujący od 20.04.18.docx).docx508 kB pobierz
   Zał. nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku obowiązująca do 29.04.18Download this file (Zał nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie obowiązująca od 20.04.18.pdf).pdf757 kB pobierz