Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie o dofinansowanie do poddziałania 1.1.2 POPW w 2016 rokuDownload this file (Nabór wniosków o dofinansowanie do poddziałania 1.1.2 POPW w 2016 roku.pdf).pdf457 kB pobierz

 Aktualizacja kwot alokacji
   Aktualizacja kwot alokacji- 19.05.2017Download this file (Aktualizacja kwot alokacji_19_05_2017.pdf).pdf203 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (Załącznik_nr_1_kryteria_wyboru.pdf).pdf520 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu obowiązujący od 19.05.2017Download this file (Regulamin konkursu obowiązujący od 19.05.2017.pdf).pdf353 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik_nr_2_Wniosek_o_dofinansowanie.docx).docx161 kB pobierz
    Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie projektuDownload this file (Załącznik_nr_3_Instrukcja_wypełniania_wniosku.doc).doc353 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wnioskuDownload this file (1.1.2_Załącznik_nr_4_Ośw_o_złożeniu_wniosku_w_GW.docx).docx19 kB pobierz
    Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik_nr_6_umowa_o_dofinansowanie.docx).docx300 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (1.1.2_Załącznik_nr_6_Lista_dokumentów_do_umowy.docx).docx59 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Wykaz Regionalnych Inteligentnych SpecjalizacjiDownload this file (Załącznik_nr_8_Wykaz_RIS.doc).doc275 kB pobierz

 Załączniki do wniosku
   RekomendacjaDownload this file (Załącznik_do_wniosku_nr_1_Rekomendacja.docx).docx24 kB pobierz
   Modele biznesowe - Strumienie przychodówDownload this file (Załącznik_2_Przychody.xlsx).xlsx12 kB pobierz
   Modele biznesowe- Struktura kosztów - aktualizacja 12.01.2017 r.Download this file (Załącznik_3_Modele biznesowe- Struktura kosztów 20170112.xlsx).xlsx20 kB pobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (Załącznik_do_wniosku_nr_4_ośw_o_kwalif_VAT.doc).doc30 kB pobierz

 Wzory załączników do umowy o dofinansowanie
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc24 kB pobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Załącznik_do_umowy_dekl_weks_ospr.doc).doc35 kB pobierz
   Oświadczenie o kwalifikowalności vatDownload this file (Załącznik_do_umowy_ośw_o_kwalVAT.doc).doc31 kB pobierz
   Sposób realizacji obowiązków informacyjnych przez beneficjentówDownload this file (Załącznik_do_umowy_realizacji_inf.doc).doc11522 kB pobierz
   Harmonogram płatnościDownload this file (Załącznik_do_umowy_Wzór_HP.doc).doc37 kB pobierz
   Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Załącznik_do_umowy_Wzór_HRF.doc).doc56 kB pobierz
   Wzór weksla in blancoDownload this file (Załącznik_do_umowy_wzór_weksla.pdf).pdf9 kB pobierz

 Dodatkowe dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie
   Formularz Pomoc inna niż pomoc de minimisDownload this file (Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_de minimis.xlsx).xlsx82 kB pobierz
   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSPDownload this file (Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP.doc).doc319 kB pobierz

 Akty prawne
   Ustawa Wdrożeniowa z dnia 11 lipca 2014 r. Download this file (Ustawa wdrożeniowa z 11 lipca 2014r..docx).docx82 kB pobierz
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r.Download this file (rozp_MRiR_z_13_lipca_2015.pdf).pdf755 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu 1.1.2 POPW obowiązujący do 16.01.2017 r.Download this file (Regulamin Konkursu 1.1.2 obowiązujący do 16.01.2017.docx).docx137 kB pobierz
   Aktualizacja kwot alokacji w ramach etapów konkursu 22.11.2016 r.Download this file (Aktualizacja kwot alokacji w ramach etapów konkursu.doc).doc60 kB pobierz
   Regulamin konkursu 1.1.2 POPW obowiązujący do 26.05.2016 r.Download this file (Regulamin_Konkursu.docx).docx136 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wnioskuDownload this file (Załącznik_nr_4_Ośw_o_złożeniu_wniosku_w_GW.docx).docx24 kB pobierz
    Załącznik nr 7 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanieDownload this file (Załącznik_nr_7_Lista_dokumentów_do_umowy.docx).docx61 kB pobierz
   Aktualizacja kwot alokacji w ramach etapów konkursu - 22.07.2016 r.Download this file (Etap1_alokacja_Info na stronę.doc).doc59 kB pobierz
   Aktualizacja kwot alokacji w ramach etapów konkursu - 22.08.2016 r.Download this file (Etap2_alokacja_Info na stronę.doc).doc59 kB pobierz
   Aktualizacja kwot alokacji - 18.01.2017Download this file (Aktualizacja kwot alokacji_18.01.2017.pdf).pdf175 kB pobierz
   Aktualizacja kwot alokacji - 23.01.2017Download this file (Aktualizacja kwot alokacji_23012017.pdf).pdf195 kB pobierz
   Aktualizacja kwot alokacji - 27.02.2017Download this file (Aktualizacja kwot alokacji_27_02_2017.pdf).pdf174 kB pobierz
   Aktualizacja kwot alokacji - 23.03.2017Download this file (Aktualizacja kwot alokacji 112_23032017.pdf).pdf175 kB pobierz
   Regulamin konkursu 1.1.2 POPW obowiązujący do 18.05.2017Download this file (Regulamin konkursu 1.1.2 POPW obowiązujący od 17.01.2017.docx).docx163 kB pobierz