Regulamin konkursu
   Regulamin konkursuDownload this file (Regulamin konkursu.pdf).pdf387 kBpobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów.pdf).pdf562 kBpobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.pdf).pdf1201 kBpobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.pdf).pdf581 kBpobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.pdf).pdf173 kBpobierz
   Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.pdf).pdf868 kBpobierz
   Załącznik nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowyDownload this file (Załącznik nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.pdf).pdf386 kBpobierz
   Załącznik nr 7 Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji Polski WschodniejDownload this file (Załącznik nr 7 Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej.pdf).pdf445 kBpobierz
   Załącznik nr 8 Minimalny zakres umowy konsorcjumDownload this file (Załącznik nr 8 Minimalny zakres umowy konsorcjum.pdf).pdf135 kBpobierz

 Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie
   Charakterystyka inwestycji początkowejDownload this file (Charakterystyka inwestycji początkowej.docx).docx18 kBpobierz
   Prognoza finansowa projektuDownload this file (Prognoza finansowa projektu.xlsx).xlsx27 kBpobierz
   Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognozaDownload this file (Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza.xlsx).xlsx30 kBpobierz

 Wzory dokumentów składanych na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizyczna.doc).doc36 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.doc).doc36 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o braku powiązania podmiotów w projekcieDownload this file (Wzór oświadczenia o braku powiązania podmiotów w projekcie.doc).doc50 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.doc).doc320 kBpobierz
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kBpobierz
   Formularz - pomoc inna niż de minimisDownload this file (Formularz pomoc inna niż de minimis.xlsx).xlsx83 kBpobierz
   Oświadczenie jednostka gospodarcza - sytuacja ekonomicznaDownload this file (Oświadczenie jednostka gospodarcza - sytuacja ekonomiczna.docx).docx22 kBpobierz
   Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiskaDownload this file (Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska.docx).docx130 kBpobierz
   Wzór oświadczenia dotyczącego aktualnego adresu zamieszkaniaDownload this file (Wzór oświadczenia dotyczącego aktualnego adresu zamieszkania.doc).doc138 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeńDownload this file (Wzór oświadczenia o aktualności danych i oświadczeń.doc).doc42 kBpobierz

 Wzory załączników do umowy o dofinansowanie
   Harmonogram płatnościDownload this file (Harmonogram płatności.doc).doc38 kBpobierz
   Sposób realizacji obowiązków informacyjnychDownload this file (Sposób realizacji obowiązków informacyjnych.pdf).pdf659 kBpobierz
   Lista osób upoważnionych do SL 1420Download this file (Lista osób upoważnionych do SL 1420.docx).docx18 kBpobierz
   Wzór weksla in blancoDownload this file (Wzór weksla in blanco.docx).docx12 kBpobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.doc).doc45 kBpobierz
   Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.doc).doc43 kBpobierz
   Rejestr ryzyk w projektachDownload this file (Rejestr ryzyk w projektach.xls).xls54 kBpobierz
   Katalog wydatków kwalifikowalnychDownload this file (Katalog wydatków kwalifikowalnych.pdf).pdf152 kBpobierz