Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie dla poddziałania 1.3.2 POPW w 2016 r.Download this file (Ogłoszenie o konkursie dla poddziałania 1.3.2 POPW w 2016 r..pdf).pdf408 kB pobierz

 Pytania i odpowiedzi
   Pytania i odpowiedzi 1.3.2 POPWDownload this file (1_3_2_II_pytania_odpowiedzi_w_6a.pdf).pdf511 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursuDownload this file (Regulamin konkursu (002).doc).doc366 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów.pdf).pdf542 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.docx).docx195 kB pobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.doc).doc424 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx27 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.docx).docx262 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowyDownload this file (Załącznik nr 7 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.docx).docx32 kB pobierz
   Załącznik nr 7 Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw PWDownload this file (Załącznik nr 8 Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej.pdf).pdf445 kB pobierz
   Załącznik nr 8 Minimalny zakres umowy konsorcjumDownload this file (Załącznik nr 9 Minimalny zakres umowy konsorcjum.docx).docx32 kB pobierz

 Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie
   Charakterystyka inwestycji początkowejDownload this file (Charakterystyka inwestycji początkowej.docx).docx18 kB pobierz
   Prognoza finansowa projektuDownload this file (Prognoza finansowa projektu.xlsx).xlsx27 kB pobierz
   Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognozaDownload this file (Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza.xlsx).xlsx30 kB pobierz

 Wzory dokumentów składanych na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizyczna.doc).doc35 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.doc).doc36 kB pobierz
   Wzór informacji o braku powiązania z innymi projektamiDownload this file (Wzór informacji o braku powiązania z innymi projektami.doc).doc54 kB pobierz
   Wzór oświadczenia dotyczącego aktualnego adresu zamieszkaniaDownload this file (Wzór oświadczenia dotyczącego aktualnego adresu zamieszkania.doc).doc138 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.doc).doc320 kB pobierz
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kB pobierz
   Formularz pomoc inna niż de minimisDownload this file (Formularz - pomoc inna niż de minimis.xlsx).xlsx83 kB pobierz

 Wzory załączników do umowy o dofinansowanie
   Wzór załącznika do umowy Harmonogram płatnościDownload this file (Wzór załącznika do umowy Harmonogram płatności.doc).doc38 kB pobierz
   Wzór załącznika do umowy Lista osób upoważnionych do SL 1420Download this file (Wzór załącznika do umowy Lista osób upoważnionych do SL 1420.docx).docx18 kB pobierz
   Wzór załącznika do umowy Sposób realizacji obowiązków informacyjnychDownload this file (Wzór załącznika do umowy Sposób realizacji obowiązków informacyjnych.doc).doc11522 kB pobierz
   Wzór załącznika do umowy Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Wzór załącznika do umowy Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.doc).doc45 kB pobierz
   Wzór załącznika do umowy Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Wzór załącznika do umowy Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.doc).doc43 kB pobierz
   Wzór załącznika do umowy Wzór weksla in blancoDownload this file (Wzór załącznika do umowy Wzór weksla in blanco.docx).docx12 kB pobierz
   Rejestr Ryzyk w projektach POPWDownload this file (Załącznik_do umowy_ Rejestr ryzyk w projektach _1.3.2.xls).xls54 kB pobierz
   Wykaz zmian w dokumentacjiDownload this file (Wykaz zmian w dokumentacji_publikacja.pdf).pdf375 kB pobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu obowiązujący od 03.10.2016 r. do 27.11.2016Download this file (Regulamin konkursu.doc).doc367 kB pobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie projektu obowiązujący od 03.10.2016 r. do 27.11.2016.docxDownload this file (Wzór wniosku o dofinansowanie projektu obowiązujący od 03.10.2016 r. do 27.11.2016.docx).docx193 kB pobierz
   Wzór umowy o dofinansowanie projektu obowiązujący od 03.10.2016 r. do 27.11.2016.docxDownload this file (Wzór umowy o dofinansowanie projektu obowiązujący od 03.10.2016 r. do 27.11.2016.docx).docx259 kB pobierz