Pytania i odpowiedzi
   Pytania i odpowiedzi 1.3.2 POPWDownload this file (1_3_2_II_pytania_odpowiedzi_w_6a.pdf).pdf511 kBpobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursuDownload this file (Regulamin konkursu (002).doc).doc366 kBpobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów.pdf).pdf542 kBpobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.docx).docx195 kBpobierz
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.doc).doc424 kBpobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx27 kBpobierz
   Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.docx).docx262 kBpobierz
   Załącznik nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowyDownload this file (Załącznik nr 7 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy.docx).docx32 kBpobierz
   Załącznik nr 7 Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw PWDownload this file (Załącznik nr 8 Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej.pdf).pdf445 kBpobierz
   Załącznik nr 8 Minimalny zakres umowy konsorcjumDownload this file (Załącznik nr 9 Minimalny zakres umowy konsorcjum.docx).docx32 kBpobierz

 Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie
   Charakterystyka inwestycji początkowejDownload this file (Charakterystyka inwestycji początkowej.docx).docx18 kBpobierz
   Prognoza finansowa projektuDownload this file (Prognoza finansowa projektu.xlsx).xlsx27 kBpobierz
   Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognozaDownload this file (Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza.xlsx).xlsx30 kBpobierz

 Wzory dokumentów składanych na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizycznaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba fizyczna.doc).doc35 kBpobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawnaDownload this file (Wzór deklaracji o niekaralności - osoba prawna.doc).doc36 kBpobierz
   Wzór informacji o braku powiązania z innymi projektamiDownload this file (Wzór informacji o braku powiązania z innymi projektami.doc).doc54 kBpobierz
   Wzór oświadczenia dotyczącego aktualnego adresu zamieszkaniaDownload this file (Wzór oświadczenia dotyczącego aktualnego adresu zamieszkania.doc).doc138 kBpobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚPDownload this file (Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP.doc).doc320 kBpobierz
   Formularz informacji - pomoc de minimisDownload this file (Formularz informacji - pomoc de minimis.xlsx).xlsx76 kBpobierz
   Formularz pomoc inna niż de minimisDownload this file (Formularz - pomoc inna niż de minimis.xlsx).xlsx83 kBpobierz

 Wzory załączników do umowy o dofinansowanie
   Wzór załącznika do umowy Harmonogram płatnościDownload this file (Wzór załącznika do umowy Harmonogram płatności.doc).doc38 kBpobierz
   Wzór załącznika do umowy Lista osób upoważnionych do SL 1420Download this file (Wzór załącznika do umowy Lista osób upoważnionych do SL 1420.docx).docx18 kBpobierz
   Wzór załącznika do umowy Sposób realizacji obowiązków informacyjnychDownload this file (Wzór załącznika do umowy Sposób realizacji obowiązków informacyjnych.doc).doc11522 kBpobierz
   Wzór załącznika do umowy Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznychDownload this file (Wzór załącznika do umowy Wzór deklaracji wekslowej dla osób fizycznych.doc).doc45 kBpobierz
   Wzór załącznika do umowy Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Wzór załącznika do umowy Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnych.doc).doc43 kBpobierz
   Wzór załącznika do umowy Wzór weksla in blancoDownload this file (Wzór załącznika do umowy Wzór weksla in blanco.docx).docx12 kBpobierz
   Rejestr Ryzyk w projektach POPWDownload this file (Załącznik_do umowy_ Rejestr ryzyk w projektach _1.3.2.xls).xls54 kBpobierz
   Wykaz zmian w dokumentacjiDownload this file (Wykaz zmian w dokumentacji_publikacja.pdf).pdf375 kBpobierz

 Archiwum
   Regulamin konkursu obowiązujący od 03.10.2016 r. do 27.11.2016Download this file (Regulamin konkursu.doc).doc367 kBpobierz
   Wzór wniosku o dofinansowanie projektu obowiązujący od 03.10.2016 r. do 27.11.2016.docxDownload this file (Wzór wniosku o dofinansowanie projektu obowiązujący od 03.10.2016 r. do 27.11.2016.docx).docx193 kBpobierz
   Wzór umowy o dofinansowanie projektu obowiązujący od 03.10.2016 r. do 27.11.2016.docxDownload this file (Wzór umowy o dofinansowanie projektu obowiązujący od 03.10.2016 r. do 27.11.2016.docx).docx259 kBpobierz