Regulamin Konkursu
   Regulamin Konkursu - obowiązuje od 07.04.2017 r.Download this file (Regulamin konkursu_2.2 POPW_zmiana.docx).docx203 kBpobierz

 Załączniki do Regulaminu Konkursu
   Załącznik nr 1. Kryteria wyboruDownload this file (Zal_1_Kryteria_2_2_POPW_zal_do_uchwaly_23_2016_KMPOPW.pdf).pdf103 kBpobierz
   Załącznik nr 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Download this file (Zal_2_WoD.docx).docx165 kBpobierz
   Załącznik nr 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Zal_3_Instrukcja_do_WoD.docx).docx137 kBpobierz
   Załącznik nr 3.1. Analiza oddziaływania na środowisko Download this file (Zal_3_1_do_Instrukcji_Analiza oddziaływania.docx).docx117 kBpobierz
   Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia wnioskodawcy o złożeniu wniosku o dofinansowanDownload this file (Zal_4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków.docx).docx118 kBpobierz
   Załącznik nr 5. Wzór umowy o dofinansowanie projektuDownload this file (Umowa_2.2_POPW.docx).docx292 kBpobierz
   Załącznik nr 6. Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie Download this file (Zal_6_do_RK_lista_dokumentow_niezbednych_do_zawarcia_umowy.docx).docx27 kBpobierz
   Załącznik nr 7. Lista sprawdzająca dla IP „Analiza zgodności projektu z politykąDownload this file (Zal_7_do_RK_Lista OOŚ.rtf).rtf653 kBpobierz
   Załącznik nr 8. Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji - zmiany klimatuDownload this file (Zal_8_Lista w zakresie zmian klimatu.rtf).rtf209 kBpobierz

 Wzory załączników do Umowy o dofinansowanie projektu
   Załącznik do umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowyDownload this file (Zalacznik_do_umowy_harmonogram_rzeczowo_finansowy_2.2.docx).docx25 kBpobierz
   Załącznik do umowy – Harmonogram płatnościDownload this file (Zalacznik_do_umowy_harmonogram_płatnosci_2.2.docx).docx23 kBpobierz
   Załącznik do umowy – Oświadczenie Beneficjenta dot. kwalifikowalności VATDownload this file (Zalacznik_do_umowy_oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_VAT_2.2.docx).docx27 kBpobierz
   Załącznik do umowy – Lista osób upoważnionych do obsługi SL2014Download this file (Zalacznik_do_umowy_lista_osob_uprawnionych_do_SL2014_2.2.docx).docx18 kBpobierz
   Załącznik do umowy – Oświadczenie Beneficjenta o numerze rachunku bankowegoDownload this file (Zalacznik_do_umowy_nr_rachunku_bankowego_2.2.docx).docx21 kBpobierz
   Załącznik do umowy – Wzór weksla in blancoDownload this file (Zalacznik_do_umowy_wzor_weksla_in_blanco_2.2.pdf).pdf29 kBpobierz
   Załącznik do umowy – Wzór deklaracji wekslowej dla osób prawnychDownload this file (Załacznik_do_umowy_deklaracja_wekslowa_osoba_prawna_2.2.doc).doc46 kBpobierz
   Załącznik do umowy – Sposób realizacji obowiązków inf. przez BeneficjentaDownload this file (Zalacznik_do_umowy_sposob_realizacja_obowiazkow_informacyjnych_2.2.doc).doc11533 kBpobierz
   Załącznik do umowy – Rejestr ryzyk w projektach POPWDownload this file (Załącznik_do umowy_ Rejestr ryzyk w projektach _2.2.xls).xls54 kBpobierz

 Archiwum
   Regulamin Konkursu 2.2 POPW - obowiązywał do 6.04.2017 r.Download this file (Regulamin konkursu_2.2 POPW.docx).docx203 kBpobierz